Underlätta hantering av rörligt content i sociala medier med DAM

Digital Asset Management förenklar rörligt content

Person i vit skjorta som trycker på sin mobil
Claes Friberg, digital affärsutvecklare på Consid, berättar i detta blogginlägg om fördelarna med DAM genom att djupdyka i den komplexitet som råder för videohantering i sociala medier.

Codec, bitrate och filtyper? Tänk inte på det – skaffa ett DAM!

Vad är codec? Hur fungerar bitrate? Vilka filtyper fungerar på vilka operativsystem och enheter? Behöver man verkligen kunna alla tekniska detaljer för att frekvent kunna publicera videor i sociala medier? Eller kan ett DAM underlätta denna process? Läs vidare för att få svar på frågorna och för att fördjupa dina DAM-kunskaper ytterligare!

Rörligt content i sociala medier

Video som innehållsform är ingen nyhet för någon, men har de senaste åren fått ett enormt fokus bland innehållsskapare och är en stor del i princip alla marknadsföringssammanhang. Video har funnits i över 50 år, men sociala medier har det senaste decenniet gjort det tillgängligt på ett helt nytt sätt jämfört med tidigare, och vi möter det överallt. Vad video är idag, i jämförelse med vad video var för bara tio år sedan, skiljer sig alltså otroligt mycket.

Denna skillnad har drivits av en faktor som vi på Consid brinner för, nämligen digitalisering! Genom digitaliseringen har kostnader och fysiska hinder för att skapa och konsumera video minskat drastiskt. Detta kan exemplifieras genom tanken på hur man tidigare delade videomaterial, innan sociala medier var en given del av vår vardag. Man var då tvungen att visa upp sitt material genom en fysisk kamera med display, eller genom att spela upp sina videor i en videobandspelare. Det fanns heller inget smidigt sätt att redigera film på, om man inte hade avancerad utrustning som möjliggjorde en någorlunda enkel process för videoredigering.

Det går att måla upp processen för hur en video delades före sociala media-eran kontra idag under ett mycket längre stycke. Vad som dock är mest relevant för dig som läsare av det här blogginlägget är att förstå att digitaliseringen har revolutionerat filmskapande, och framförallt publicerandet av rörligt material, samt skapat en plattform för detta effektiva medium att spridas. Vilket idag är en vital del av dagens marknadsföringslandskap.

64 % högre sannolikhet till köp med video

Genom att använda sig av video i sin marknadsföring har det visat sig att mottagaren, oavsett målgrupp, ökat förståelsen för avsändarens produkt med över 70% och med 64% högre sannolikhet kommer att köpa avsändarens produkt eller agera på budskapet.

Det är med andra ord inte svårt att förstå att man har mycket att hämta om man nyttjar slagkraften som videomarknadsföring ger. För att man ska kunna göra det på bästa sätt behöver man givetvis ha en bra struktur på både sitt arbetssätt, som innehållet i sig.

Hur lagrar man video? Vilken metadata och taggar är viktiga? Vilket format ska videon sparas och publiceras i på Instagram. Och hur skiljer sig det från LinkedIn? Eller webb?

Svaret är DAM. Digital Asset Management. Lär dig mer om vad DAM är.

Förstå komplexiteten med onlinevideo

Nedan stycke kommer att behandla komplexitet av video generellt, för att du som läsare bättre ska förstå den tekniska bakgrund som behöver tas i beaktande vid videohantering. Något som är mycket avancerat och tidskrävande att hantera manuellt, men som ett rätt konfigurerat DAM sköter galant.

Ett viktigt första steg i hanteringen av videotillgångar är användningen av ett DAM för att tillhandahålla ett centralt förvar för lagring, hantering, distribution, arkivering och analys av videoinnehåll (liksom andra typer av digitala tillgångar).

Videor är tillgängliga i systemet för användning av dem som har behörighet (t.ex. medlemmar i organisationen, externa partners & press). DAM-system gör det möjligt att distribuera onlinevideor till ett stort antal användare utan att försvaga in-house-servrar. Ett rätt konfigurerat DAM-system kan också automatiskt konvertera videor till det format som passar bäst för just den videons syfte och publiceringsplattform.

Videor kan kräva enorm lagring

Digitala videoklipp kan även ta upp enorma mängder lagringsutrymme och nätverksbandbredd. Varje sekund okomprimerad HD-video består av cirka 30 bilder, där varje bild är 1920 gånger 1080 pixlar stor. En kort video på ynka 30 sekunder kan därmed kräva uppemot 400 MB i lagringsutrymme. I längden kan detta bli oerhört tungjobbat för vilken typ av server som helst.

Codec (= videoterm som härstammar från ”code/decode”) är också en vital del av hur en video beter sig. Samma codec som komprimerar en video för onlinedistribution måste också finnas i mottagarens system för att videon ska visas på rätt sätt. Det finns hundratals olika codecs med olika fördelar och nackdelar för olika applikationer. Videosystem måste normalt erbjuda videokodning med flera olika codecs för att säkerställa att så mycket av den potentiella publiken som möjligt kan se videon. Något som också är väldigt viktigt för att säkerställa att det rörliga materialet kan tas emot och visas på önskvärt sätt hos alla mottagare.

Ett annat element av video som kan vara mycket förvirrande är videofiltyper, så som till exempel MOV och AVI. Ett format kan innehålla filer kodade med många olika codecs. En MOV-fil kan kodas med en MPEG1-codec, medan en annan kan kodas med en DV25-codec. Med andra ord – att säga att en video är en ”QuickTime-film” är inte tillräckligt, utan man behöver även veta vilken typ av QuickTime-film det handar om.

Förutom ovan nämnd komplexitet finns även elementet bitrate som avgör hur bra kvalitet en video har, och som därmed också sätter krav på mottagarens bredbandsuppkoppling.

Automatiserad videohantering med DAM

Allt detta kan sammanfattas som att det är otroligt frustrerande för så väl videoproducenten som konsumenten när en tittare inte kan öppna en video som skickas till dem. DAM-system automatiserar processen och tar hand om mycket av den bakomliggande teknik som krävs för att videor “bara ska fungera” för samtliga besökare i samtliga av dina sociala kanaler.

Så vad som skiljer videohantering mot hantering av andra digitala tillgångar och innehåll är alltså dess komplexitet. Det krävs betydligt mer arbete och en specialistkompetens för att hantera video på ett optimerat sätt, vilket kostar både resurser och tid. Har man däremot satt upp ett DAM-system och konfigurerat det på ett fördelaktigt sätt automatiseras ovan nämnda uppgifter, vilket leder till att en bråkdel av den tid som annars krävs av en organisation kommer att behövas. Och framförallt behövs inte alls samma typ av tekniska kompetens. DAM är med andra ord ett väldigt praktiskt och effektivt verktyg för att hantera rörligt content i sociala medier.

Med Consids expertkompetens inom hantering av digitala tillgångar kan vi hjälpa er att sätta upp en teknisk miljö som effektiviserar sättet ni hanterar följande uppgifter på:

  • Lagring av video för publicering
  • Publicering av video
  • Stöd för alla enheter och webbläsare
  • Struktur och sökbarhet

Läs mer om hur vi kan hjälpa er med en DAM-lösning eller hör av dig så berättar jag mer!

En närbild av en bärbar dator bredvid en mobiltelefon

Vill du veta mer?

Lämna dina uppgifter så hör vi av oss.

Integritetspolicy

Ta del av fler inlägg om DAM