Artificiell Intelligens – konkret affärsnytta nu

Vita robot dockor som sitter vid laptop dator
Artificiell Intelligens kanske låter som science fiction, något som kanske kommer någon gång i framtiden. Men AI finns redan i vardagen, hemma i folks vardagsrum. Apples Siri och Googles Home är två konsumentprodukter baserat på AI som är tillgänglig för dig och mig redan idag. Och även för företag finns produkter på marknaden redan idag. Microsofts Azure-plattform erbjuder API för integration av AI-tjänster som bildklassificering, informationsidentifiering, m.m. och Google’s chatt-robot Dialogflow kan enkelt integreras med din befintliga webbsida.
Tord Strömdal Consid

Tord Strømdal

Verksamhetsutvecklare

tord.stromdal@consid.se

073-324 63 24

Vad kan AI användas till?

AI är definitivt inte mer intelligent än människor, men vissa saker är människor riktigt dåliga på – och AI riktigt bra på. Här finns affärsnytta redan idag. Sex områden där AI är bättre än människor:

  • Se mönster. Oavsett om det gäller spel, text, bilder eller andra mönster – AI är numera bättre än människor på mönsterigenkänning; att se sammanhang.
  • Snabbhet. Det kanske tar en läkare 10 minuter att bedöma en patient baserat på patientens beskrivningar av symptomen. AI kan göra tusentals – eller miljontals – bedömningar på samma tid.
  • Inga förutfattade meningar. AI gör sina bedömningar baserad på fakta, regelverk och de kriterier som rollen SKA bedöma på. AI tar inga förhastade slutsatser eller lägger någon personlig åsikt in i bedömningen.
  • Uthållighet. AI jobbar dygnet runt utan att klaga. AI behöver varken kafferast eller dygnsvila. Och AI blir inte stressad eller mår dåligt av ökad arbetsbörda.
  • Noggrannhet. AI kan vara mycket mer noggranna än vad människor kan vara. Och AI tröttnar inte och blir mindre noggrann efter 10 dokument. Eller 1000. Eller en miljon.
  • Minne. AI glömmer inte bort detaljer. AI glömmer inte bort att inkludera relevanta fakta, vad som någon sa på det där mötet eller hur långt arbetet har kommit.

 

”Men AI är ju inte redo än”

Jo, absolut! AI är definitivt redo för svenska arbetsplatser. AI är inte perfekt, men är ändå bättre än människor (på vissa saker). Och det räcker.

 

Hur får jag affärsnytta?

Nedan har jag listat fyra förslag på sätt att använda AI som kan ge er konkret affärsnytta redan nu.

 

Använd AI till att göra repetitiva saker snabbare och mer effektivt

Använd AIs förmåga att snabbt, effektivt och noggrant gå genom stora mängder data. Det kanske är människan som i slutändan som gör det kvalificerade jobbet – t.ex. tar ett beslut – men AI kan förbereda för människan; göra jobbet mycket enklare för människan, genom att filtrera, sortera och kategorisera. Ett exempel är juristfirman som låter AI ”läsa” genom mail, företagsdokument eller andra stora textmassor. AI filtrerar bort alla dokument som inte är relevanta, sorterar de dokument som ÄR relevanta och kategoriserar för att människan effektivast möjligt ska kunna ta till sig informationen. AI utför det monotona arbetet och avlastar de mänskliga resurserna så att juristerna lägga sin tid på att göra kvalificerat arbete som t.ex. dialog med klienterna eller författa argument. Ett annat exempel är avtalshantering, där AI snabbt kan läsa genom avtalen och leta efter diskrepanser, felaktigheter eller klausuler som inte är korrekt utformade.

 

Använd AI till att göra saker med bättre kvalitet och mer enhetligt

Svenska kommuner har börjat införa AI-baserade beslut i t.ex. socialbidragsbedömningar. AI har möjlighet att göra snabba och effektiva bedömningar som är baserade på fakta och regelverk och som helt eliminerar dagsform eller godtyckliga beslut. Rättssäkerheten ökar, väntetiderna minskar och de människor som jobbar inom socialtjänsten får möjlighet att lägga sin tid på kvalificerat arbete, t.ex. dialog med brukare. AI ger bra förutsättningar att hantera den stora massan av beslutsfattande. Tänk 80-20-regeln. Genom att låta AI hantera 80% av ärenden kan människor göra ett mycket bättre jobb på de 20% som kvarstår. Detta gäller alla typer handläggarärenden. AI kan begära kompletteringar eller ta beslut – eller skicka vidare till människa om ärendet är svårbedömt.

 

Använd AI till att effektivisera administration

Ett exempel är att använda AI till närvaroregistrering i klassrummet. Ansiktsigenkänningen lyfter den administrativa bördan från lärarna och låter lektionen börja utan störande moment. Här har skolor både i Sverige och i andra länder redan påbörjat provverksamhet. Taxitjänsten UBER använder denna teknik för att verifiera att taxiföraren är rätt person. Samma funktionalitet kan användas som ”stämpelklocka” för vårdpersonal, produktionspersonal, etc.

Ett annat exempel är att låta AI:ns möjlighet för tal-till-text användas för att föra in läkarens muntliga anteckningar i journalen för signering. Eller ta muntliga anteckningar för bredbandsmontörer, fastighetsförvaltare, socionomer, etc.

 

Använd AI till att göra saker som ni inte har haft möjlighet att göra förut

AI kan författa texter till tidningen, moderera företagets kundforum, chatta med kunder i ServiceDesk, översätta texter på hemsidan, förutse underhållsbehov, förutse köpmönster, förutse kundtjänstbelastning, känna igen digitala intrångsförsök, känna igen bedrägeriförsök, eller en mängd andra uppgifter som tidigare har varit praktiskt omöjligt eftersom det kräver specialkompetens, är orimligt att tro att en människa kan klara av eller bara är för dyrt att anställa någon för att göra.

I slutändan handlar det om bättre service för kunder och medborgare, en effektivare verksamhet samt nöjdare, friskare medarbetare genom avlastning av repetitiva uppgifter, minskad stress och mer meningsfullt arbete.

 

Hur går jag vidare?

Visst finns det utmaningar. Både praktiska, juridiska, tekniska och ekonomiska. Men det finns också enorma möjligheter! Är du nyfiken på hur AI skulle kunna hjälpa just DITT företag? Tveka inte att ta kontakt med oss på Consid. Låt oss hjälpa er att komma igång med er resa för att få affärsnytta från A.I.

En robot med en skärm på magen

Vill du veta mer?

Lämna dina uppgifter så hör vi av oss.

Integritetspolicy

Ta del av fler inlägg från blogg