Är 5G lösningen på IoT-problematiken?

Internet of Things, 5g
Internet of Things är en het potatis, men varför det går så långsamt framåt? Ett av de senaste svaren är: 5G. Men hur kommer 5G lyfta IoT?  
Therese Ericson ansvarig för Consids affärsområde Internet of Things

Therese Ericson

Regionschef

therese.ericson@consid.se

070-833 18 70

5G + IoT = en helt ny IoT-värld?

Internet of Things är en het potatis. Het har den varit i ganska många år, i alla fall för oss i branschen. Frågan som dyker upp är däremot varför det går så långsamt framåt och varför inte fler IoT-projekt flyger. Ett av de senaste svaren är: 5G. När 5G kommer så öppnas en helt ny värld för IoT sägs det. Kommer detta att göra att IoT projekten blir succé?

5G är den femte generationen mobilnät. Det 5G ska göra är att minska svarstiderna oerhört mot sina föregångare. Detta är självklart något som IoT-världen föredrar. Uppkopplade prylar vill kommunicera i realtid och vi vill se badtemperaturen, vindstyrkan, rörelsen i rummet eller var katten är -just nu.

Kapaciteten i 5G nätet kommer också att vara betydligt större än vad vi tidigare sett. Även detta är till fördel för IoT världen. Fler enheter kan vara uppkopplade samtidigt och mer data kan streamas och skickas samtidigt. Vi vill inte vara begränsad i vår användning av data. Det är en väldigt tydlig trend.

Det låter onekligen som att 5G kommer att få fart på IoT världen. Men jag skulle vilja påstå att tekniken trots allt är det lätta i en IoT lösning. Att koppla upp en pryl är oftast inga större problem. Möjligen kan det ligga en utmaning i att hitta en sensor som klarar alla krav som ställs, men problemet ligger inte i att faktiskt koppla upp den och inte heller i att få in data. Det är inte kapacitetsbristen, täckningsproblemen eller svarstiderna som gör att projekten landar platt.

Men vad är då problemet?

Varför lyckas inte fler IoT projekt? Anledningarna kan självklart vara många. Några av de vanligaste man ser när olika branscher ”vill börja med IoT” är följande fallgropar.

Tanken med IoT är frikopplad från resten av organisationen.

Istället för att göra IoT till en naturlig del i hela organisationen, jobbar en liten isolerad grupp med det. För att få till ett lyckat IoT-projekt krävs det att hela organisationen är med på banan, att alla pratar om det, att det finns ett gemensamt driv och en gemensam vilja till succé. Här har en drivande ledning en stor inverkan och ansvar för att möjligheterna skapas!

Otydligt vad som ska mätas och till vilken nytta.

Många organisationer vill koppla upp men få har gjort förstudien ordentligt på vad som ska kopplas upp och vad man ska vinna på det. Innan ett IoT-projekt påbörjas bör en ordentligt förstudie genomförts. Studien ska tydligt visa på vad som ska mätas och vilken nytta det ska ge. Nytta med IoT-lösningar är inte alltid att spara pengar. Nyttan kan t.ex. ligga i hållbarhet, miljö, tid, effektivitet, demokrati eller säkerhet.

Det finns ingen tid, inga pengar och inga människor.

En vanlig illusion är att IoT-projekt går snabbt. Det ska upp och snurra direkt, ska inte kosta något och inte kräva tid från människor i organisationen. Det är givetvis lite överdrivet, men kravet på extremt snabb och billig leverans ställs ofta. Att göra en riktigt bra IoT-lösning som faktiskt gör skillnad, i det långa loppet, kräver en ordentlig förstudie. Det kommer troligen också att kräva en investering innan lösningen betalar tillbaka sig i effektivitet, hållbarhet, säkerhet, demokrati eller kanske t.o.m. pengar om det är det som är den tänkta nyttan.

Fallgropar kan även uppstå längre fram i processen. Fallgropar som kan få klockrena IoT-projekt att dyka rakt ner i underjorden. Men mer om det nästa gång!

Självklart kan vi på Consid hjälpa er med förstudien! Vi är bara ett mail, ett sms, ett samtal eller en röksignal bort. Hör av dig via formuläret nedan så berättar jag gärna mer.

Person med smart klocka på sin arm

Vill du veta mer?

Lämna dina kontaktuppgifter så berättar vi mer om 5G och IoT och hur de påverkar dig.

Integritetspolicy

Ta del av fler inlägg Consids blogg