Bli säker med en GDPR Cookies-analys

Ta reda på om ni lever upp till lagkraven

Analysera er webb
Person vid dator
Går du i tankarna kring att uppdatera cookiebannern? Eller är det kanske dags att ta en titt på er integritets- och cookiepolicy? Famlar ni i GDPR-mörkret? Lugn. Vi hjälper er. Fyll i formuläret så återkommer vi med en analys och punktlista på de områden ni behöver förbättra.

Spelplanen för cookies har ritats om

Den 25 maj 2018 började GDPR gälla för att skydda europeiska personuppgifter. Den 16 juli 2020 kom Schrems II-domen vilken gör att tredjelandsöverföringar av persondata som huvudregel är otillåtna.

Användning av cookies-data

Enligt Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) måste alla verksamheter som hanterar personuppgifter följa dataskyddsförordningen (GDPR). Det innebär bland annat att ni som organisation måste följa de grundläggande principerna, se till att behandlingen har en rättslig grund och informera de registrerade om hur ni hanterar deras personuppgifter.

Vi får ofta frågor som berör cookies, GDPR, Schrems II och huruvida det är okej eller inte att överföra personuppgifter till länder utanför EU, så som exempelvis USA. Vi får också frågor kring vad som gäller lagring inom Europa, fast på servrar som tillhör amerikanska företag så som Google, Microsoft och Amazon. Vad som är rätt eller fel är inte alltid glasklart.

Spelplanen för hur cookies får hanteras har de senaste åren ritats om och vad som anses inskränka integriteten är för många ett frågetecken. Just nu är läget oklart kring överföring av personuppgifter utanför EU.

 

Viktiga åtgärder för att följa cookie-regler och lagar

Svaret på vad just ni behöver göra för att inte inskränka på den personliga integriteten och gå emot GDPR och Schrems II-domen är inte alltid självklart. Anledningen till det är på grund av att det beror på. Beror på vad då? Beroende på vilket analysverktyg ni använder, vilka kakor ni spårar, vilken typ av uppgifter ni lagrar, vart ni sparar dessa uppgifter med mera så behöver ni göra olika åtgärder.

Fortsätta använda Google Analytics?

Använder ni idag Google Analytics så kan det finnas skäl för en viss typ av åtgärder medan andra åtgärder är på sin plats om ni använder Adobe Analytics eller Matomo. Detsamma gäller om ni samlar in känsliga uppgifter så som genetiska uppgifter, hälsouppgifter eller politiska åsikter.

Det är därför viktigt att reda ut hur GDPR och Schrems II-domen påverkar just er webbstrategi. Vilka verktyg bör just ni använda? Låt oss reda ut era frågetecken med vår GDPR Cookies-analys.

 

Vad händer om man inte agerar?

IMY ansvarar för att se till att GDPR efterlevs. Detta gjordes tidigare av Post- och telestyrelsen (PTS) och reglerades av vad som kallades “kaklagen”. Bryter man som organisation mot GDPR kan det leda till sanktioner.

Sanktionerna kan ha olika karaktär och de fyra primära befogenheterna som IMY har är varningar, reprimander, förelägganden/begränsningar/förbud samt administrativa sanktionsavgifter. Dessa kan du läsa mer på IMY:s hemsida. I stora drag brukar man prata om avgifter på 4 % av ett bolags globala omsättning, upp till 20 MEUR.

 

Följer ni lagen? Gör vår GDPR Cookie-analys

Vi hjälper er ta reda på vad som gäller för just er. Exempel på vad ni får i vår analys:

  • Uppfyller er cookiebanner kraven för GDPR?
  • Är er integritets- och cookiepolicy utformad på rätt sätt och tillräckligt lättillgänglig?
  • Dokumenteras och lagras samtycke korrekt?
  • Är webbplatsen funktionell utan cookies?
  • Antalet cookies kontra tredjepartcookies
  • Är det tillräckligt tillgängligt att återkalla samtycke?
  • Fullständigt åtgärdsförslag

Resultatet presenteras över ett möte som vi bokar in efter genomförd analys.

 

Pris för vår GDPR Cookie-analys

Kostnaden för vår genomgående GDPR Cookies-analys är 4,999 kr exkl. moms, vilket betalas mot faktura efter genomförd presentation av analysens resultat.

Europeisk flagga med himmel som bakgrund

Kontakta oss berättar vi mer

Skicka ett meddelande så återkommer vi så snart vi kan.

Integritetspolicy

Lär dig mer om GDPR och Schrems II

Kvinna skrattar med en laptop i sitt knä sittandes i en soffa

Artikel | 2021-10-27

10 åtgärder för marknadsförare när tredjepartscookies försvinner

10 åtgärder för marknadsförare när tredjepartscookies försvinner
Arba Kokalari, Europaparlamentariker, Sveriges röst för de nya Internetlagarna (Digital Services Act)

Podd | 2021-04-15

EU:s nya lagar för digitala plattformar

EU:s nya lagar för digitala plattformar
EU-flagga

Artikel | 2018-05-18

GDPR - Vanliga frågor och svar

GDPR - Vanliga frågor och svar
Mobiltelefon med ett hänglås som ligger på ett skrivbord intill hörlurar, penna, blomma och glasögon.

Artikel | 2018-03-19

Glöm inte apparna när ni anpassar för GDPR

Glöm inte apparna när ni anpassar för GDPR