Vidareutveckling av app

Fackliga organisationen Vision

Visions nya app som utvecklats av Consid
Vi hjälpte fackförbundet Vision att vidareutveckla sin app för att nå målet att bli mer digitala för sina medlemmar. Under lanseringskampanjen 2020 laddade hela 15 000 medlemmar ner appen och fick ”facket på fickan”. Läs mer!

Utmaningen

2018 valdes Consid till den partner och leverantör som tillsammans med Vision skulle utveckla en app för fackförbundets förtroendevalda. Drygt ett och ett halvt år senare var det dags att öppna upp appen för medlemmar och lägga till ett antal funktioner samt att satsa på maximal medlemsnytta och att komma närmare medlemmarna.

Ett bra digitalt medlemsmöte var grundtanken där Vision önskar vara nära sina användare; medlemmar ska ha facket på fickan. Facket ska inte bara vara något som man använder när det är kris.

– Vi ville skapa ett digitalt medlemsmöte som är närvarande där vi gör vad vi kan för att visa nyttan och vad man betalar för, säger Eva Ottosson på Vision.

Med grund i den befintliga appen för förtroendevalda påbörjade vi projektet kring medlemmarnas vardagsnära uppgifter – utbildningskalender, värvning av nya medlemmar, förmåner och kontaktlista. Det fanns mycket att bygga och goda möjligheter och förutsättningar för att kunna ta fram appen.

Utöver de vardagsnära uppgifterna lades stort fokus på funktionaliteten. I och med att mycket information och data befanns i tredjepartssystem, Karma, Episerver och Microsoft, låg delar av utmaningen i att “jacka” in dessa delar i appen; allt för att skapa ett så bra stöd för både förtroendevalda och alla medlemmar.

Kopplingarna till Visions CRM var ytterligare en nöt att knäcka, då Vision har en komplex organisationsstruktur som fackförbund, där det är skuret på olika nivåer. Vi ville därför lyckas skapa enkelhet i appen med detta i beaktning. Som fackförbund har Vision även känslig information vilket ställer höga krav på säkerheten och att information inte sprids eller delas mellan de två målgrupperna – förtroendevalda och medlemmar.

Projektet inleddes i januari 2020 med målet om en stor lanseringskampanj under november 2020. Vi hade därmed en skarp deadline, vilket i sig var en utmaning.

Lösningen

Efter en intern workshop med Vision togs de viktigaste funktionerna fram. Därefter gjorde vi en klickbar prototyp som vi testade av med användare; medlemmar och potentiella medlemmar. Appen för förtroendevalda som byggdes 2018-2019 av oss på Consid började vi därefter bygga vidare på för att öppna appen även för medlemmar.

Vi använde även användargrupper och gjorde användartester för att få fram vad vi ansåg skulle bli bäst. Vision utgår sedan tidigare från ramverket Karma, så vi byggde på detta befintliga system.

Appen var dock helt fristående från Karma och dessa byggdes därför ihop. En cross-platform-lösning med Native-appar byggda i Swift och Kotlin för iOS respektive Android blev slutprodukten där vi även byggde på ytterligare funktionalitet så som ny lönestatistik och ny chatt.

Resultatet

Projektmålen som bestod av att öka medlemsnytta, öka medlemsnöjdhet, få bättre närvaro, skapa en uppdaterad bild av Vision som fackförbund och öka facklig styrka uppfylldes. Hela 15 000 medlemmar laddade ner appen under lanseringsmånaden, vilket var målet. Synlighetskampanjen som gick under lanseringsmånaden samt januari 2021 hjälpte även till att nå målen.

Många kopplingar har gjorts mellan olika parter, vi har haft workshops och vi har setts digitalt med avstämningar två gånger i veckan. Detta har underlättat projektet och gör det fortsatt då vi tillsammans vidareutvecklar appen löpande.

– Vision har varit mycket målmedvetna och haft stor vikt vid att projektet landar rätt i organisationen. Detta har därför varit utgångsläget under hela projektets gång. De jobbar på ett modernt sätt och det har varit väldigt kul att utforska det tillsammans. Vi kombinerar här hanteringen av känsliga uppgifter med att visa att appen ökar värdet för användarna. Vi hade en del tekniska svårigheter och hinder att överkomma längst vägen, men jag tycker också att vi har haft en väldigt bra dialog kring dessa och vi har vidareutvecklat Visions interna system för att appen ska kunna fungera bra. Vi har inte förändrat stora processer och hur saker och ting fungerar, men små saker som gör att vi når längre och förstår utmaningarna inför nästa steg. Det har varit en givande resa för oss på Consid att få vara med och mala fram de här bitarna ur ett tekniskt perspektiv. Utvecklingen fortsätter tillsammans med Vision och detta är bara början, säger Alexander Hansson, projektledare på Consid.

Om Vision

Vision är en facklig organisation för offentligt och privat anställda med anknytning till kommun, region och kyrka. Med Vision-appen får du som medlem en översikt av ditt medlemskap direkt i mobilen. Där kan du utnyttja dina förmåner och komma i kontakt med Vision när det passar dig.

Visions nya app som utvecklats av Consid

Kontakta oss

Låt oss prata och se hur vi kan hjälpa till! Vi ser fram emot att höra från dig.

Integritetspolicy
en man och en kvinna som arbetar vid datorn och antecknar i ett block.

Nyhet | 2024-06-11

QBank och Consid stärker sitt samarbete

QBank och Consid stärker sitt samarbete

Nyhet | 2024-06-10

Consid bland Sveriges attraktivaste arbetsgivare för unga

Consid bland Sveriges attraktivaste arbetsgivare för unga