Spendrups nya PIM-genererade katalog

InRiver PIM

Spendrups nya katalog som är PIM-genererad. Skapad av Consid
Genom förenklad framställning, en grafiskt tilltalande layout och uppdaterad information har vi skapat Spendrups nya produktkatalog för dotterbolaget Spring Wine & Spirits med produktinformation från deras inRiver PIM. Läs mer här.

Utmaningen 

Uppdraget bestod av att ta fram katalogen för Spendrups vin och sprit-sortiment, som säljs genom dotterbolaget Spring Wine & Spirits. Den svenska katalogen skulle ut i början av 2021, där skillnaden nu var att man ville återanvända informationen från webben till tryckta kataloger istället för att göra arbetet helt manuellt. Hösten 2019 tog Consid över Spendrups inRiver PIM från en tidigare leverantör. Efter övertagandet har vi arbetat med vidareutveckling av inRiver på flera olika sätt. Vi har bl.a. infört en mycket tidsbesparande funktionalitet genom automatisk tilldelning av ersättningsartiklar genom ett regelverk. Dessa ersättningsartiklar visas sedan i Spendrups e-handel.

Uppdraget syftade till att:

  1. Förenkla framställningen av kataloger och prislistor för Spring Wines sortiment.
  2. Återanvända produktinformationen som finns i inRiver PIM för att alltid ha korrekt, aktuell och uppdaterad information i kataloger och andra trycksaker.
  3. Slippa manuellt dubbelarbete med att hålla information uppdaterad på flera ställen.
  4. Spara tid vid uppdatering av framtida kataloger.

Vi gjorde även en re-design av deras gamla, manuellt framtagna katalog. Det nya för Consid var att arbeta i programmet EasyCatalog, något som blev en spännande utmaning. Vi skulle ta fram hela katalogen på 172 sidor på mindre än två månader, och det var möjligt i och med att vi kunde återanvända informationen som redan låg i inRiver PIM. Tidsbesparingen man gör i och med detta tillvägagångssätt är helt enkelt A och O. 

En utmaning var att anpassa webbtexterna till katalogens layout så att dessa inte blev för långa. Spring Wine lade ner ett stort arbete på att gå igenom och anpassa produkttexterna. Det var också viktigt att produkterna kom i rätt ordning i katalogen, utifrån land, producent, typ, pris och storlek. Finkänslighet var ett centralt begrepp genom hela detta projekt. 

Lösningen 

Lösningen i detta projekt är inRiver PIM. Från inRiver går informationen till EasyCatalog och därifrån till inDesign. Detta är ett sätt att återanvända information som redan finns på e-handeln, webbplatserna, och flera andra ställen. Fördelarna med EasyCatalog är att den är enkel att använda och kräver inte så mycket programmering.

– Vårt samarbete med Consid är och har varit kanon! De återkopplade snabbt när det behövdes och hjälpte till att driva projektet framåt då vi hade en stram deadline. Tillsammans hade vi bra möten som ledde fram till lösningar på problem som uppstod. Jag ser mycket fram emot vårt samarbete i kommande projekt, säger Maria Lindgren, E-Commerce Content Coordinator på Spendrups.

– Det har varit superroligt att få genomföra detta PIM-printprojekt tillsammans med Spendrups och Spring Wine. Att på bara två månader, minus jul- och nyårsledighet, få fram denna fina katalog med all produktinformation hämtad från inRiver PIM, satte både oss och kunden på prov. För visst uppstod det problem och frågetecken under projektets gång. Men eftersom vi alla var inställda på att hålla deadline så såg också alla till att ta sig tid att lösa problemen och svara på frågor. Så det blev många mail, möten och samtal där vi slog våra kloka huvuden ihop. Och resultatet blev ju riktigt bra, säger Åse Afvander, projektledare på Consid.

Resultatet 

Alla parter är mycket nöjda med resultatet och att vi lyckades hålla deadline. Vi har genom detta projekt skapat bättre kvalitet på både Spendrups innehåll och data, uppnått målen och lagt grunden för en snabbare process vid framtagning av kataloger i framtiden samt minimerat mängden manuellt arbete.

– Under tiden vi jobbade med katalogen såg vi en del saker i inRiver PIM som skulle kunna justeras för att ytterligare öka automatiseringen av katalogframställningen. Dessa delar kommer vi att ta tag i nu, med målet att ha så lite manuellt arbete som möjligt när de ska ta fram nya kataloger, säger Åse Afvander, projektledare på Consid.

– Projektet har flutit på väldigt bra och det har varit ett toppensamarbete mellan alla inblandade. I och med detta projekt har vi tvingats gå igenom och uppdatera alla artiklar vilket innebär att vi nu har samma information om artiklarna på alla våra plattformar; e-handel, hemsida och katalog, säger Elias Polak på Spring Wine.

Planen är att fortsätta producera kundens kataloger i form av uppdateringar av den digitala katalogen, samt helt nya. Vi kommer dessutom hjälpa till att förbättra kvalitén på produktinformation och arbetsprocesser. Vi har även fått flera förfrågningar om liknande projekt från andra bolag.

Om Spendrups Bryggeriaktiebolag/Spring Wine & Spirits AB 

Spendrups Bryggeriaktiebolag är ett svenskt bryggeri som grundades 1897 vid namn Grängesbergs Bryggeri AB. I koncernen ingår även dotterbolagen Spring Wine & Spirits, Gotlands Bryggeri och Hellefors Bryggeri. Totalt har Spendrupskoncernen omkring 900 medarbetare och omsätter omkring 4,6 miljarder svenska kronor.

Se hela katalogen här!

Spendrups nya katalog som är PIM-genererad. Skapad av ConsidVin-utbud i Spendrups nya PIM-genererande katalog.
1 / 2

Vill du veta mer?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan.

Integritetspolicy

Ta del av fler referenser

Hand som svingar en golfklubba med deWiz band runt handledet för att analyserar golfsvingen.

deWiz | 5 min lästid

AI-golfapp: "deWiz – Från uppstart till marknaden"

AI-golfapp: "deWiz – Från uppstart till marknaden"
Mockup av SKF:s hemsida i laptop, datorskärm, iPad och telefon.

SKF | 5 min lästid

SKF – En global relansering av SKF:s affärsområde för smörjsystem

SKF – En global relansering av SKF:s affärsområde för smörjsystem