Södra Munksjön

Webb / Tillgänglighet

Två personer diskuterar under ett utbildning av Consid
En webbplats som inte är tillgänglighetsanpassad möter idag stora utmaningar. Södra Munksjön Utvecklings AB vände sig till oss för att få hjälp med en granskning av sin webbplats. Läs mer i detta case!

En webbplats som inte är tillgänglighetsanpassad möter idag stora utmaningar. Responsiv design, tillgänglig information och grafik som alla kan ta till sig, oavsett funktionsnedsättning, är idag ett måste. Med rätt tillgänglighetsanpassning möter man bland annat de lagkrav som man enligt Webbdirektivet måste uppnå. Södra Munksjön Utvecklings AB vände sig till oss för att få hjälp med en granskning av sin webbplats.

Utmaningen

Det finns undersökningar som visar att upp till en av fem personer har en funktionsnedsättning som påverkar hur de använder och kan ta till sig informationen på en webbplats. Det kan till exempel finnas användare med en kognitiv funktionsnedsättning som gör det svårt att ta till sig ostrukturerad information bestående av långa meningar och svåra ord. Användare kan även ha en fysisk funktionsnedsättning som till exempel färgblindhet, blindhet, hörselskador, dyslexi och förlamning. Utan tillgänglighetanpassningar finns det en risk att 20 % av användarna får problem när de söker information på webbplatsen.

Det är därför viktigt att säkerställa att alla besökare, även de med funktionsnedsättningar och lässvårigheter, kan ta till sig informationen på en webbplats. Bra tekniska lösningar och korrekt implementerad kod gör att de flesta webbläsare och hjälpmedelsprogramvaror kan återge innehåll på ett förståeligt sätt. En tillgänglig webbplats ökar inte bara antalet potentiella användare med funktionsnedsättningar utan förbättrar även användarvänligheten för samtliga användare.  Det handlar dock inte bara om teknik, programmering och design. Hur man kommunicerar på webben, från vilka ord du väljer till användningen av bilder och grafik, påverkar även tillgängligheten. Allt detta hade vi i åtanke när vi gjorde granskningen av Södra Munksjöns webbplats.

Lösningen

Vi har utfört granskningen av webbplatsen genom att gå tillväga på följande sätt:
Granskningen av webbplatsen har gjorts efter ett urval av de riktlinjer som är sammanställda av Vägledningen för webbutveckling och presenterade på webbriktlinjer.se. Dessa 48 riktlinjer förklarar, illustrerar och exemplifierar alla WCAG-kriterier på nivå A och AA, det vill säga de som i webbdirektivet och annan reglering pekas ut som basnivå för tillgänglighet i digital offentlig service. Granskningen har gjorts både manuellt och med olika testverktyg. Sammanställning av resultatet för respektive riktlinje ger därefter en aktuell status gällande tillgängligheten på webbplatsen.

Vi har även granskat ramverket för webbplatsen som till exempel navigeringslösningar och gemensamma delar såsom sidhuvud och sidfot. Vi har även identifierat och valt ut ett antal sidor som är skapade från olika mallsidor. Dessa sidor har bedömts representera webbplatsen på ett bra sätt och ger oss förutsättningar att fånga upp brister i tillgänglighet.

Det unika i vårt erbjudande är att vi på ett enkelt och begripligt sätt hjälpt Södra Munksjön med frågeställningarna:

  • Vilka allvarliga brister i tillgänglighet finns på min webbplats?
  • Vad bör jag ta upp i min tillgänglighetsgranskning?
  • Hur gör man när man ska försöka åtgärda dessa brister?

Resultatet

Resultat presenteras i en strukturerad rapport innehållandes uppfyllda krav, direkta brister, åtgärdsförslag och rekommendationer. Vi har även presenterat resultatet för kunden och erbjudit hjälp av rätta till de fel som har identifierats så att deras webb lever upp till kraven gällande tillgänglighet.

– Vi vände oss till Consid för att de kunde erbjuda oss en säker och relevant helhetslösning som vi behövde. De visade sig leverera precis det vi behövde just då och var sedan bra på att följa upp och måna om att göra en bra överlämning och avslut. Vi hade också möjlighet att bolla och diskutera med olika medarbetare för att förstå processen och hitta så bra lösningar som möjligt, säger Jenny Lagström, Kommunikation- och marknadsansvarig på Södra Munksjön Utvecklings AB.

Kunden har valt att efter initial analys ta hjälp av oss med flera av sina webbplatser.

Om Södra Munksjön

Jönköping växer snabbt och genom utvecklingen av området Södra Munksjön knyter man ihop staden och skapar möjlighet till bostäder för flera tusen invånare. Södra Munksjön är ett 296 hektar stort område och med bra kommunikationer och närhet till natur och vatten kommer det att bli en förlängning av Jönköpings befintliga stadskärna. Området ska vara attraktivt för både boende och besökare. De olika delområden som finns inom Södra Munksjön kommer få sin egen karaktär och prägel.

Två personer diskuterar förändring Consid

Vi vände oss till Consid för att de kunde erbjuda oss en säker och relevant helhetslösning som vi behövde.

Jenny Lagström, Kommunikation- och marknadsansvarig på Södra Munksjön Utvecklings AB

Vill du veta mer?

Lämna dina uppgifter så hör vi av oss.

Integritetspolicy

Ta del av fler referenser

Hand som svingar en golfklubba med deWiz band runt handledet för att analyserar golfsvingen.

deWiz | 5 min lästid

AI-golfapp: "deWiz – Från uppstart till marknaden"

AI-golfapp: "deWiz – Från uppstart till marknaden"
Mockup av SKF:s hemsida i laptop, datorskärm, iPad och telefon.

SKF | 5 min lästid

SKF – En global relansering av SKF:s affärsområde för smörjsystem

SKF – En global relansering av SKF:s affärsområde för smörjsystem
Laddkoncernen Mer lanserar enhetlig webb över flera marknader

Mer | 4 min lästid

Laddkoncernen Mer lanserar enhetlig webb över flera marknader

Laddkoncernen Mer lanserar enhetlig webb över flera marknader
Hela Sverige ska leva - ny landsbyggande webbplats.

Hela Sverige ska leva | 1 min lästid

Ny landsbyggande webbplats hos Hela Sverige ska leva

Ny landsbyggande webbplats hos Hela Sverige ska leva