Regeringskansliets rättsdatabas

Consid fick i uppdrag av Regeringskansliet att uppdatera deras rättsdatabas, som innehåller alla lagar och förordningar som ingår i den svenska lagboken. Databasen, som byggde på gammal teknik, har getts ett rejält lyft såväl tekniskt som grafiskt. Ta del av hela storyn om hur vi gick tillväga här!

Regeringskansliets hemsida, mockup dator

Utmaningen

Regeringskansliets rättsdatabas innehåller alla lagar och förordningar som ingår i den svenska lagboken och finns tillgänglig för gemeneman för att att söka information om lagar. Databasen byggde tidigare på en mycket gammal databas vid namn TRIP. När de två anställda på Regeringskansliet som kunde systemet skulle gå i pension förstod man att det var hög tid att byta system.

Kopplat till systemet fanns ett antal andra system i form av desktopapplikationer baserade på Visual Basic 6, vilka användes för att lägga in rättsinformation. Även dessa behövde uppdateras i samband med uppdateringen av databasen.

Regeringskansliet ville hänga med i utvecklingen, och givet att befintliga system var så gamla blev vårt uppdrag att anamma en nyare teknik.

Uppdraget bestod också i att migrera rättsinformation från den gamla databastekniken till SQL server, där en applikation som kunde flytta datan utvecklades i C#. Applikationerna som hanterade informationen i databasen skulle uppdateras från Visual Basic 6 till Visual Basic .NET.

Dessutom skulle en ny söktjänst byggas från grunden, baserad på C# ASP .NET, samt att designen på söktjänsten skulle lyftas så att den gick i linje med Regeringskansliets grafiska profil.

Lösningen

Vi skapade en applikation som kunde läsa databasbackup-filer från TRIP samt läsa in och exportera den data som den hämtar och lägga in den i SQL-servern. Vi konverterade de befintliga applikationerna så att de bygger på den senaste .NET-tekniken, och såg till att applikationerna blev enklare att använda för att mata in data än de hade varit tidigare för att skapa en bättre användarupplevelse.

Resultatet

Genom ett tätt samarbete med de anställda på Regeringskansliet som skulle jobba med programmet byggde vi en lösning med ett användargränssnitt som matchade deras önskemål och behov.

Lösningen innebär ett uppenbart lyft och en stor skillnad när det kommer till användarupplevelsen. När detta projekt var genomfört övergick det i att även göra en integration på Europanivå.

– Att få vara delaktig i att modernisera den miljö där Sveriges rättsinformation hanteras har varit en rolig utmaning. Genom att använda modern teknik förenklas inte bara underhåll av befintliga system utan nya system kan enklare integreras. Att ligga i framkant när det gäller teknik är en viktig del för att kunna säkerställa att samhällsviktig information kommer finnas tillgänglig inte bara för vår utan även kommande generation.

Fredric Arklid, Tech lead, Consid

 

Regeringskansliets rättsdatabas

Lösningen innebär ett uppenbart lyft och en stor skillnad när det kommer till användarupplevelsen.

Fredric Arklid, Tech lead, Consid

Vill du veta mer?

Lämna dina uppgifter så hör vi av oss.

Integritetspolicy