Starkt CX-fokus vid varumärkesförflyttning av Lundbergs Fastigheter

Lundbergs Fastigheter case
Vårt omfattande samarbete med Lundbergs Fastigheter är ett utmärkt exempel på vårt holistiska CX-approach, där vi haft ett helhetsåtagande inom varumärkesstrategi, grafisk design, contentproduktion, UX, webbutveckling, SEO, webbanalys och mätning. Läs mer om det framgångsrika resultatet.

För ett hållbart cityliv

Lundbergs Fastigheter är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Under devisen ”För ett hållbart cityliv” vill företaget verka som en aktör som bidrar till att skapa goda, hållbara livsmiljöer för alla.

Consids samarbete med Lundbergs inleddes med ett varumärkesarbete där vi tog fram ramarna för hur denna varumärkesförflyttning skulle uttryckas och upplevas av alla Lundbergs målgrupper. Samarbetet är ett bra exempel på hur Consid kan ta ett helhetsåtagande och bidra med expertis inom allt från varumärkesstrategi och grafisk design, till contentproduktion, UX och webbutveckling samt SEO, webbanalys och mätning.

En central del av varumärkesarbetet var att uppdatera Lundbergs grafiska profil och logotype till att bättre stärka varumärkets närvaro på alla ytor där man möter målgruppen. Arbetet innefattade allt från avancerade mallar i officepaketet, marknads- och informationsmaterial, till prospekt för lediga lokaler, roll-ups och visitkort, ikoner m.m. Vi har även ansvarat för framtagande av kampanjer, ny företagsbroschyr, nytt bildmanér, samt profilering av Lundbergs fordonsflotta och tydliga riktlinjer kring profilkläder.

Utvecklingen av en ny webb och Mina Sidor blev en viktig del av varumärkesförflyttningen. Arbetet inleddes med förstudie för att definiera strategin kring digital närvaro, framtagning av koncept, teknisk arkitektur, wireframes, design och slutligen produktion av webben. SEO, webanalys och användarupplevelse har varit centrala element i utvecklingen.

Resultatet är en framtidssäker webb som inte bara bygger varumärket utan också praktiskt effektiviserar interna processer, som t.ex. intresseanmälan/uthyrningsprocess och serviceanmälan. Den nya webben ska bidra med ökad service mot slutkunder och genererar fler och nöjdare hyresgäster.

Lundbergs Fastigheter caseLundbergs Fastigheter caseLundbergs Fastigheter caseLundbergs Fastigheter caseLundbergs Fastigheter caseLundbergs Fastigheter caseLundbergs Fastigheter case
1 / 7

Nominerade i Publishingpriset

Lundbergs Fastigheter är nominerade i Publishingpriset 2021 för deras företagsbroschyr i kategorin Informationstrycksaker. Här har Consid samarbetat med Tomas Långdahl på Brand Mission som har stått för copy, och Consid har stått för design och formgivning. Lundbergs Fastigheter är även nominerade i kategorin Sajter som marknadsför företag och verksamheter, för deras externwebb och Mina sidor som Consid har tagit fram.

Detta samarbetsfall är ett utmärkt exempel på att Consid har förmågan att ha ett omfattande åtagande gentemot konsumentvarumärket och kommunikationen, i alla kanaler.

Vill du veta mer?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan.

Integritetspolicy

Ta del av fler referenser

Hand som svingar en golfklubba med deWiz band runt handledet för att analyserar golfsvingen.

deWiz | 5 min lästid

AI-golfapp: "deWiz – Från uppstart till marknaden"

AI-golfapp: "deWiz – Från uppstart till marknaden"
Mockup av SKF:s hemsida i laptop, datorskärm, iPad och telefon.

SKF | 5 min lästid

SKF – En global relansering av SKF:s affärsområde för smörjsystem

SKF – En global relansering av SKF:s affärsområde för smörjsystem