Läxhjälpen

En välorganiserad digital arbetsplats för ökad kunskap i samhället

Läxhjälpens nya digitala arbetsplats utvecklad av Consid
Vi hjälpte Läxhjälpen med ett helhetssystem för att få ordning och reda och underlätta för alla parter inom stiftelsen. Allt för att bidra till något av det viktigaste vi har i samhället - lärande. Läs mer nedan!

Utmaningen

Relationen mellan Consid och Läxhjälpen har en lång historia med ett samarbete som sträcker sig långt tillbaka. Kontorslokaler för Läxhjälpens medarbetare, skänkt teknik från Consid som används i utbildningssyfte och gemensamma aktiviteter är några initiativ. Det fanns ytterligare ett behov hos Läxhjälpen som uppmärksammades genom en diskussion om digitala hjälpmedel. Det framkom då att man behövde ersätta det befintliga systemet ”Läxloggen” med ett nytt, modernt, administrativt system. Detta för att kunna leda verksamheten framåt.

Läxhjälpen är en stiftelse med ca 400 läxhjälpare, vilka är spridda runt om i Sverige med ansvaret att hjälpa ungdomar, i skolor som ligger under betygsnittet nationellt, att ta sig igenom skolan och nå gymnasiebehörighet. Det interna systemet, som är uppsatt som ett socialt intranät, ska utöver informationsspridning även erbjuda utbildningsmaterial, progressionsrapporter och tidsrapportering. Allt samlat i ett system.

Målbilden med projektet ”Läxloggen 2.0” var att skapa en administrativ plattform som är hållbar över tid och lätt att förvalta samt att läxhjälpen ska ha lätt att redigera innehåll och forma systemet efter sina behov. ”Läxloggen 2.0” ska också minska intern administration så att tid läggs på utveckling av studenterna snarare än på att bygga ytterligare administrativ tid.

Lösningen

För att skapa systemet valdes Sitevision, ett CMS som erbjuder en startplattform för vidare bygge och anpassningar. Efter en väldigt god kontakt med Sitevision kunde Consid och Läxhjälpen nyttja utvecklingsmiljöer och produkten fritt under bygget, samt under de första 3 åren för lösningen. Detta gjorde det möjligt för Consid och Läxhjälpen att hinna klart med utvecklingen innan tids- och budgetkrav överskreds.

En viktig del av lösningen var säkerhetsaspekten. Därför valdes en molnlösning via Sitevision Cloud som erbjuder en svensk driftmiljö som är både klustrad och redundant. Genom att lägga tid på att bygga en hållbar lösning som ska vara förvaltningsbar över tid, är målet att Läxhjälpen själva ska kunna ta över vidareutveckling av plattformen när deras organisation är redo. Till dess har Consid åtagit sig att på månatlig basis förvalta plattformen under de 3 första åren.

– Trots en tight deadline och byggandet av ett omfattande system, där det kritiska var att man till årsskiftet ville gå live, har vi haft ett väldigt givande och positivt projekt. Hittade vi problem på vägen löste vi dessa tillsammans, säger Andreas Persson på Consid.

Resultatet

Resultatet är ett snabbt system där man som läxhjälpare nu enkelt kan ta reda på när och var man ska jobba, vilket i sin tur underlättar hela den dagliga verksamheten. Systemet gör även arbetet mycket enklare för ledningen då det underlättar det administrativa arbetet, samt att det skapar en översikt av verksamheten.

Projektet har varit mycket givande och resultatet har givit värdeskapande tid, minskat administrativt arbete och skapat ett mycket smidigare arbetssätt. Man kan nu även lägga till fler funktioner då man har en plattform och en bra grund. Innan projektets start var information utspritt. Nu finns allt på en plats, vilket gör det hela lättare och säkrare. Det underlättar även för eleverna i längden då det ökar kvalitén i undervisningen samt möjliggör för rapporter om hur stor påverkan läxhjälparna har på eleverna.

– Det har varit otroligt kul att få samarbeta tillsammans med Läxhjälpen och jag ser fram emot vidare förvaltning. Jag känner mig dessutom stolt över att arbeta på Consid som tar ansvar och hjälper Läxhjälpen att hjälpa våra ungdomar, säger Andreas Persson på Consid.

Nu fortsätter förvaltning och konfiguration. Vi har möten med Läxhjälpen varje månad där vi går igenom det som uppstått på vägen och vad som kan göras framåt.

Om Läxhjälpen

Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som hjälper högstadieelever att nå gymnasiebehörighet. Läxhjälpen bedriver sin verksamhet på 62 skolor runt om i landet och verkar främst på skolor som har ett betygssnitt som ligger under det nationella snittet.

Läxhjälpens nya digitala arbetsplats

Vill du veta mer?

Lämna dina uppgifter så berättar vi mer.

Integritetspolicy