Länsstyrelsen

Länsstyrelsens nya hemsida byggd av Consid
När Länsstyrelsernas 21 fristående myndigheter skulle bli enhetliga stod de inför en utmaning – att samla alla dessa under en och samma sajt. Tillsammans tog vi oss an denna genom att skapa en mer tillgänglig och responsiv sådan, där det nationella kunde kombineras med det regionala.
Alexander J Gustafsson affärsutvecklingsansvarig på Consid

Alexander Gustafsson

Affärsutvecklingsansvarig Sitevision

alexander.j.gustafsson@consid.se

0733-60 74 76

Utmaningen

Vid en första kontakt hade Länsstyrelserna en webbplats med flera förbättringsområden – bland andra tillgänglighet, responsivitet, säkerhet, enhetlighet, redaktionella funktioner och möjlighet att kombinera nationellt och regionalt innehåll.

Med 21, från varandra fristående, Länsstyrelser runtom i landet stod man dessutom inför utmaningen att samla dessa sajter under en och samma webbplatslösning.

Att skapa en samlad lösning som även mötte efterfrågan på funktionalitet och design, samt kommun- och myndighetskrav, var därför den stora nöten att knäcka. Dessutom skulle den knäckas på bara sex månader – då sajten skulle stå redo till valet hösten 2018.

Uppdraget

Kärnan i uppdraget låg i att uppdatera sajten med fokus på bland annat enhetlighet, tillgänglighet, responsivitet och säkerhet

Enhetligheten låg mångt och mycket i att kunna dela information 21 Länsstyrelser emellan och på så sätt få de att samverka på ett effektivt sätt över hela Sverige. 

Vad gäller tillgängligheten fanns det, enligt såväl interna som externa intressenter, brister med den tidigare webbplatsen då den varit svårjobbad och krånglig att hantera.

Mobilanpassning, säkerhetsåtgärder och design stod även högt på uppdragsagendan.

Lösningen

SiteVision Cloud var den plattform som valdes i detta fall, vilken mötte de initiala behoven och gjorde det möjligt för Länsstyrelserna att hantera de enorma trafiktoppar som kan uppkomma vid krishändelser. 

Eftersom innehållsskapande och utveckling skett kontinuerligt och parallellt i ett tätt samarbete mellan Consids konsulter och Länsstyrelsernas projektgrupp lyckades vi tillsammans skapa en skräddarsydd SiteVision-baserad webbplattform där alla intressenters behov tagits i beaktning. 

Då några av länsstyrelserna sedan tidigare använde Mediaflow DAM ihop med SiteVision för sin hantering av bilder och mediafiler på sina webbplatser framkom behovet att kunna koppla de lokala bildbankerna till den gemensamma webbplattformen.

Vi föreslog därför en lösning för att kunna ha flera olika Mediaflow-konton kopplade till samma SiteVisionuppsättning. Mediaflow tog i samråd med Consid snabbt fram denna lösning och uppdatering gjordes i SiteVision Cloud. Slutligen kunde Consid koppla ihop och konfigurera respektive länsstyrelses Mediaflow-konto i SiteVision.

Genom kontinuerliga avstämningar har man säkerställt att uppdraget rört sig i rätt riktning och utvecklats till den färdiga lösning som Länsstyrelsen.se idag är.

Resultatet

Nya Länsstyrelsen.se har bemötts med mycket positiv feedback. Redaktörerna kan nu enkelt skapa och dela innehåll såväl nationellt som mot specifika län tack vare det användarvänliga gränssnittetBesökarna på webbplatsen kan nu nå den via alla typer av enheter och hittar lättare det innehåll som efterfrågas. 

– Vi är nöjda med resultatet och har mötts av mycket positiv feedback, både externt och internt. Att vi nu har en extern webbplats som är åtkomlig från alla typer av enheter, där vi lagt stort vikt vid tillgänglighet – såväl språkligt som tekniskt och pedagogiskt – är en stor vinst, säger Ulrika Fransson, projektledare på Länsstyrelserna.

Ulrika fortsätter:

– Internt har våra redaktörer fått ett intuitivt och dynamiskt verktyg som effektiviserar deras arbete. Säkerhetsmässigt möter den nya webbplatsen våra krav i eventuell kris. Att vi har kunnat jobba tillsammans med Consid på våra villkor är jag som projektledare tacksam över.

Om Länsstyrelsen

Sverige består av 21 län och i varje län finns en länsstyrelse. Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet och samtidigt ta hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar.

Länsstyrelsen ska ha ett statligt helhetsperspektiv i sitt arbete och samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser, samt följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. 

Detta innebär att Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner i länet å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra.

Länsstyrelsens nya hemsida byggd av Consid

Vi har mötts av mycket positiv feedback, både externt och internt.

Ulrika Fransson, Länsstyrelsen

Är din organisation i behov av ett omtag kring webben?

Lämna dina uppgifter så hör vi av oss.

Integritetspolicy


Ledig tjänst | 2024-06-11

Dynamics 365 CE-utvecklare

Dynamics 365 CE-utvecklare
en man och en kvinna som arbetar vid datorn och antecknar i ett block.

Nyhet | 2024-06-11

QBank och Consid stärker sitt samarbete

QBank och Consid stärker sitt samarbete