Länsstyrelsen Östergötland

Hedersförtryck

Länsstyrelsen Östergötland hemsida Hedersförtryck.se på surfplattor
Hedersrelaterat våld finns överallt, i hem, skola, på arbetsplatser. Länsstyrelsen i Östergötland har det nationella uppdraget att sprida information om hedersrelaterat våld och förtryck, som exempelvis barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning. Consid fick i uppdrag att ta fram information- och kommunikationsmaterial till en rad olika målgrupper. Läs mer om hur vi gick tillväga nedan.
Douglas Lindevall Communication Consid

Douglas Lindevall

Affärsområdesansvarig Communication

douglas.lindevall@consid.se

070-977 10 03

Ett nationellt uppdrag

”Arbetet mot hedersrelaterat förtryck och våld handlar om alla barns rätt att få vara barn och att alla barn och unga ska få tillgång till sina grundläggande rättigheter, tillgång till kroppslig integritet, möjligheten att få forma och påverka sitt liv, bestämma över sin egen kropp, sexualitet och reproduktion, rätten att leva med vem de vill och rätten till ett liv fritt från våld och förtryck.”

Hedersrelaterat våld finns överallt, i hem, skola, på arbetsplatser. Länsstyrelsen i Östergötland har det nationella uppdraget att sprida information om hedersrelaterat våld och förtryck, som exempelvis barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning. Syftet är att öka kunskapen hos lärare, socialsekreterare, fritidsledare, polis, anställda inom hälso- och sjukvård samt andra yrkesroller som kommer i kontakt med barn och ungdomar som utsätts för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck.

Lösningen

Consids uppdrag var att ta fram kommunikations- och informationsmaterial för att dels nå ovan nämnda yrkesgrupper, dels ungdomar i allmänhet och inte minst de som själva är utsatta för någon form av hedersrelaterat våld. Vår strategi innebar en rejäl digital förflyttning – ett beslut som dels grundade sig i att Länsstyrelserna tidigare varit mer traditionella i sitt mediaval, dels i målet att nå en yngre målgrupp genom att verka och synas där de unga finns.

Eftersom målgruppen är så bred skapade vi kommunikationsmaterialet så att det håller ihop grafiskt, men använde differentierade budskap anpassade för att nå den effekt vi ville ha för respektive målgrupp.Vi utvecklade websajten hedersfortryck.se, aktiviteter i sociala media samt ett antal nyhetsbrev med intressanta länkar, artiklar och nedladdningsbart material.  Nyhetsbreven innehöll även länkar till nedladdningsbara kortfilmer som visar vad hedersförtryck handlar om och hur man kan agera. Filmerna, med namnen Våldet, Rätten, Kärleken, Mannen, Studenten samt Saknad, är anpassade för sociala media men har även använts i utbildningssyfte i skola och på fritidsgårdar.

Resultatet

Under hela projektet har vi haft kontinuerliga uppföljningar med Länsstyrelsen gällande hur responsen på olika aktiviteter varit, hur materialet har använts, hur filmerna har laddats ned med mera. Dessutom har vi använt Google Analytics för att mäta trafiken på hedersfortryck.se, både kontinuerligt och i samband med utskick av nyhetsbreven. Kampanjen har överlag mottagits väl, med påvisad ökad kännedom om hedersförtryck inom målgrupperna. Filmerna har laddats ner cirka 3.000 gånger och totalt antal besökare på hedersfortryck.se sedan 1 januari 2017 uppgår till cirka 91.000. Nyhetsbreven som skickas ut till cirka 15.000 mottagare har en hittills haft en genomsnittlig leveransfrekvens på 91 procent.

Länsstyrelsen Östergötland kampanj Hedersförtryck, posters
Länsstyrelsen Östergötland kampanj Hedersförtryck, händer håller i mobilLänsstyrelsen Östergötland hemsida Hedersförtryck.se på laptopLänsstyrelsen Östergötland kampanj Hedersförtryck, contentLänsstyrelsen Östergötland hemsida Hedersförtryck.se på surfplattor
1 / 4

Intresserad av vårt kommunikationserbjudande?

Lämna dina uppgifter så hör vi av oss.

Integritetspolicy

Ta del av fler referenser

Hand som svingar en golfklubba med deWiz band runt handledet för att analyserar golfsvingen.

deWiz | 5 min lästid

AI-golfapp: "deWiz – Från uppstart till marknaden"

AI-golfapp: "deWiz – Från uppstart till marknaden"
Mockup av SKF:s hemsida i laptop, datorskärm, iPad och telefon.

SKF | 5 min lästid

SKF – En global relansering av SKF:s affärsområde för smörjsystem

SKF – En global relansering av SKF:s affärsområde för smörjsystem
Laddkoncernen Mer lanserar enhetlig webb över flera marknader

Mer | 4 min lästid

Laddkoncernen Mer lanserar enhetlig webb över flera marknader

Laddkoncernen Mer lanserar enhetlig webb över flera marknader
Hela Sverige ska leva - ny landsbyggande webbplats.

Hela Sverige ska leva | 1 min lästid

Ny landsbyggande webbplats hos Hela Sverige ska leva

Ny landsbyggande webbplats hos Hela Sverige ska leva