Kommunikationschefen: “3700 medarbetare hittar nu till och på Kungälvs kommuns nya intranät”

Kungälvs kommuns intranät i Microsoft 365
3700 medarbetare i Kungälvs kommun har på kort tid, med ett effektivt införande av Consid, fått ett nytt intranät. Kommunens kommunikationschef Madeleine Nilsson beskriver lösningen som det “digitala navet för information och kommunikation”. Dit fler och fler hittar enligt medarbetarna själva samtidigt som intranätet med standardfunktioner i Microsoft 365 är lätt att använda.

Utmaningen

Kungälvs kommun hade ett äldre intranät med ett behov av att skapa ett nytt. Consid svarade in på anbud och vann med syftet att införa och sätta upp ett nytt intranät samt drift, support och förvaltning. 

En av de större utmaningarna var att Kungälvs kommun har två olika Microsoft 365-miljöer och ett krav var att användare från båda miljöerna skulle komma åt intranätet med samma funktionalitet. En annan utmaning var att enbart använda standardkomponenter och ändå skapa ett användarvänligt, snyggt och effektivt intranät.  

– Kungälvs kommun ville använda en standardlösning i SharePoint och Office365 med de applikationer som redan finns. Alla användare skulle ha åtkomst till intranätet och komma åt sin Office365 portal via intranätets startsida, berättar Henrik Jacobsson, Business Area Manager för Modern Workplace på Consid.

Lösningen

Intranätet implementerades i Microsoft 365 och Sharepoint Online vilket var en förutsättning då Kungälvs kommun redan använde plattformen. Det ger även kommunen ett intranät som är enkelt att förvalta och man har inte låst sig till någon enskild leverantör utöver plattformen.  
 
– Kravet att användare från båda Kungälvs kommuns Microsoft 365-miljöer skulle komma åt intranätet med samma funktionalitet löste vi på Consid genom att koppla samman åtkomsten via B2B användarhantering, förklarar Henrik Jacobsson.  
 
Consid bidrog även med kunskap till Kungälvs kommun om hur och när olika standardkomponenterna används på bästa sätt samt hur man skapar en bra struktur för ett intranät i Microsoft 365.

Resultatet

– På kort tid har Kungälvs kommun fått ett nytt intranät för hela förvaltningen med 3700 medarbetare. Vi kan se att fler och fler hittar till intranätet idag och att det är lätt att använda, det får vi höra från många av våra kollegor runt om i kommunen, säger Madeleine Nilsson, kommunikationschef på Kungälvs kommun.

Intranätet är nåbart och tillgänglig oavsett var användaren befinner sig och naturligtvis via både dator och mobil. Consid har även gjort intranätet till en del av Microsoft Teams.

– Idag har vi ett intranät som är integrerat med Teams och övriga Microsoft-verktyg, som fungerar som det digitala navet för information och kommunikation i kommunen, berättar Madeleine Nilsson.

Madeleine Nilsson uppger att projektet med Consid “har flutit på bra och att samarbetet har fungerar ypperligt”. 

– Detta tack vare bra planering och stöd från Consids team som vi haft förmånen att arbeta tillsammans med. Vi har med relativt få och enkla resurser fått hjälp att skapa ett intranät tillsammans med Consid, säger Madeleine Nilsson. 

Införande är klart och har övergått i förvaltningsfas där Consid fortsatt hjälper Kungälvs kommun med rådgivning och support. Men kommunens medarbetare kan nu hantera intranätet i stort sett själva och är en plattform som med enkla medel går att utveckla vidare utifrån verksamhetens behov.  

Kungälvs kommuns intranät i Microsoft 365

Vi kan se att fler och fler hittar till intranätet idag och att det är lätt att använda, det får vi höra från många av våra kollegor runt om i kommunen.

Madeleine Nilsson, kommunikationschef på Kungälvs kommun. 

Vill du veta mer?

Lämna dina uppgifter så hör vi av oss.

Integritetspolicy

Ta del av fler referenser

Hand som svingar en golfklubba med deWiz band runt handledet för att analyserar golfsvingen.

deWiz | 5 min lästid

AI-golfapp: "deWiz – Från uppstart till marknaden"

AI-golfapp: "deWiz – Från uppstart till marknaden"
Mockup av SKF:s hemsida i laptop, datorskärm, iPad och telefon.

SKF | 5 min lästid

SKF – En global relansering av SKF:s affärsområde för smörjsystem

SKF – En global relansering av SKF:s affärsområde för smörjsystem
Laddkoncernen Mer lanserar enhetlig webb över flera marknader

Mer | 4 min lästid

Laddkoncernen Mer lanserar enhetlig webb över flera marknader

Laddkoncernen Mer lanserar enhetlig webb över flera marknader
Hela Sverige ska leva - ny landsbyggande webbplats.

Hela Sverige ska leva | 1 min lästid

Ny landsbyggande webbplats hos Hela Sverige ska leva

Ny landsbyggande webbplats hos Hela Sverige ska leva