Karlskoga kommuns nya webb uppnår högt ställda krav

Koncept, design & utveckling

Karlskoga kommun case
Vi hjälpte Karlskoga kommun att utveckla karlskoga.se – nytt koncept, grafisk profil och utveckling är på plats – och samarbetet fortsätter. Läs hela caset här!

Utmaningen

Uppdraget initierades i april 2020 där Consid från start haft ansvar för helhetsleverans i utvecklingen av webben. Vi har i tätt samarbete med Karlskoga kommun tagit fram koncept, design och utveckling och vi har dessutom hjälpt kommunen att webbanpassa deras grafiska profil. Karlskoga kommun var i behov av en webbplats där kommuninvånarna på ett enkelt sätt kan navigera sig till den information de är ute efter, samt att webben är smidig för redaktörerna att administrera.

– Vårt samarbete med Karlskoga kommun har fungerat riktigt bra. Detta tack vare ett ömsesidigt förtroende, en rak och öppen dialog samt en flexibilitet från kommunens sida att anpassa ambitionsnivån utifrån aktuell budget och tidsram, säger Aggi Ahlnäs på Consid.

De stora utmaningarna med projektet var att inom ramarna för en avgränsad budget ta fram en webbplats som uppfyller högt ställda tillgänglighetskrav, är responsiv, anpassad till olika webbläsare samt uppfyller de många krav och behov såväl besökarna som den egna organisationen har.

Lösningen

I fokus stod tillgänglighet och användarvänlighet och det var av högsta vikt att lösningen kan fungera bra i olika mobila enheter. För att underlätta arbetet med förvaltningen av webben behövde den utvecklade lösningen vara lätt för redaktörerna att jobba med och på samma gång ge dem möjlighet att skapa olika utseenden med utgångspunkt i befintliga mallar. Detta löste vi genom att göra mallarna flexibla; det finns en grund att utgå från och en bred variation av moduler och funktioner som redaktörer kan jobba med i den aktuella mallen.

Ett av kraven var att mallarna enkelt kan justeras så att de kan användas på kampanjwebbar, t.ex. Möckelngymnasiet. Kampanjwebbarna bygger på samma mallar som kommunens webb, men här finns möjlighet att anpassa såväl färgspråket som de grafiska elementen. Kommunen syns som tydlig avsändare samtidigt som den specifika webben får en egen identitet.

I samband med lanseringen av www.karlskoga.se fick vi också i uppdrag att utveckla en ”Seniorwebb”. Syftet var att aktivera den äldre delen av invånarna med hjälp av digitala aktiviteter och på så sätt minska den sociala distanseringen. Även här utgick vi från kommunens mallar, men önskemålet var att skapa ett avskalat och intuitivt intryck. Därför tog vi fram en egen design till denna del av webbplatsen.

– Det som vi i utvecklingsteamet är extra nöjda med är att vi, i tätt samarbete med kund, lyckats ta fram en webbplats som nästan uteslutande bygger på Sitevisions standardfunktionalitet med ett modernt och användarvänligt utseende som fått mycket positiv respons sedan sin lansering, säger Emma Sundman, Consids utvecklare i projektet.

Resultatet

Webben lanserades den 11 januari 2021 där vi tillsammans med Karlskoga kommun tagit fram en webbplats som mestadels utvecklats med Sitevisions standardfunktionalitet, men som ändå motsvarar högt ställda krav på lättöverskådlighet och modernitet. Detta gör även webben enkel att förvalta och vidareutveckla för kommunens redaktörer; den blir mer framtidssäker i samband med framtida uppgraderingar.

– Det känns riktigt bra att vi lyckats med detta projekt trots långt ifrån optimala förutsättningar, en pandemi, minimal budget och bitvis långa beslutsvägar hos oss. Det utmärkta samarbetet är en viktig del i att vi verkligen lyckats. Jag tänker att nyckeln till succén är att alla i teamet är kompetenta, proffsiga, noggranna och ödmjuka inför varandras kompetenser, säger Daniel Cullberg, kommunikatör på Karlskoga kommun.

Vårt samarbete med Karlskoga kommun fortsätter.

Om Karlskoga kommun

Karlskoga kommun är en kommun i Örebro län. På karlskoga.se kan du ta del av utbildning och barnomsorg, politik, aktuella sidor, kontaktpersoner, läsa om vad du kan göra i kommunen och mycket mer.

Karlskogas webbplats på en laptop i ett knä.

Vill du veta mer?

Lämna dina uppgifter så hör vi av oss.

Integritetspolicy

Ta del av fler referenser

Hand som svingar en golfklubba med deWiz band runt handledet för att analyserar golfsvingen.

deWiz | 5 min lästid

AI-golfapp: "deWiz – Från uppstart till marknaden"

AI-golfapp: "deWiz – Från uppstart till marknaden"
Mockup av SKF:s hemsida i laptop, datorskärm, iPad och telefon.

SKF | 5 min lästid

SKF – En global relansering av SKF:s affärsområde för smörjsystem

SKF – En global relansering av SKF:s affärsområde för smörjsystem
Laddkoncernen Mer lanserar enhetlig webb över flera marknader

Mer | 4 min lästid

Laddkoncernen Mer lanserar enhetlig webb över flera marknader

Laddkoncernen Mer lanserar enhetlig webb över flera marknader
Hela Sverige ska leva - ny landsbyggande webbplats.

Hela Sverige ska leva | 1 min lästid

Ny landsbyggande webbplats hos Hela Sverige ska leva

Ny landsbyggande webbplats hos Hela Sverige ska leva