Partnerskap

Läxhjälpen x Consid

En organisation för hjälp med läxor

Women helping child with homework
Den bransch vi verkar inom utvecklas ständigt och om några år kommer vi att behöva många talangfulla medarbetare. Som en ledande aktör i branschen har vi en del av ansvaret att säkerställa att de kompetenser vi behöver växer. Därför vill vi inspirera unga människor att ta steget in i arbetslivet och visa vilka möjligheter IT-branschen har att erbjuda. Det är därför vi är stolta partners till Läxhjälpen. Läs mer om vad vi gör för dem här!

Om läxhjälpen

Läxhjälpen är en ideell stiftelse som bedriver ett målinriktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram för elever som riskerar att inte klara skolan för att nå gymnasiebehörighet. De ser till att elever i utsatta områden får den hjälp de behöver, och fokus ligger främst på att genomföra grundskolan för att kunna gå vidare till eftergymnasial utbildning (helst inom IT-relaterade områden). Läxhjälpens vision är att fler elever ska klara skolsystemet så att de kan forma sin egen framtid. Läxhjälpens läxhjälpare är noggrant utvalda universitets- och högskolestudenter med olika bakgrund, erfarenhet och studieområden. Läxhjälparna fungerar som stöd för eleverna genom att hjälpa dem med läxläsning i alla ämnen.

Läxhjälpen mäter elevernas betygsutveckling varje år och samarbetar med gymnasieskolor som ligger långt under det nationella genomsnittet när det gäller gymnasiebehörighet. När elever börjar på Läxhjälpen har de ämnen som de inte är godkända i eller ligger på gränsen till att inte bli godkända i minst ett kärnämne, och de har inte gymnasiebehörighet. Eleverna som får hjälp från Läxhjälpen väljs ut av sina lärare, som har bedömt att eleverna inte kommer att klara gymnasiet utan extra stöd.

Med hjälp av Läxhjälpen får 80% av eleverna gymnasiebehörighet, 82% ökar sitt självförtroende och 87% får ökad lust att studera vidare. Idag finns läxhjälpsprogrammet tillgängligt på 50 skolor runt om i Sverige.

Vårt samarbete

Consids samarbete med Läxhjälpen innebär bland annat att vi bidrar med datorer, skärmar och annat material till deras arbetsledning och läxhjälpsgrupper. Datorerna underlättar både medarbetarnas arbete och säkerställer att eleverna använder bra hjälpmedel i sina studier i läxhjälpsgrupperna.

Vi öppnar även upp våra kontorslokaler för undervisning och som arbetsplats för läxhjälpare och andra administrativa organisationer. Vi vill helt enkelt göra en konkret insats för att höja kunskapsnivån hos Sveriges framtida arbetskraft. Vi är mycket stolta över vårt samarbete med Läxhjälpen och det faktum att vi skapar verklig effekt för de elever som Läxhjälpen hjälper. Nu har vi tagit det ett steg längre!

Läxloggen 2.0

Consid har skapat en lösning som underlättar för alla läxhjälpare hos Läxhjälpen. Det innefattar ett internt administrativt system där Läxhjälpen hanterar bemanningen av sina läxhjälpare och tar emot tidsrapporter – vi har döpt detta interna system till Läxloggen 2.0.

Projektet Läxloggen 2.0 är en ersättning för det tidigare systemet för bemanning och tidsrapportering för läxhjälpare runt om i Sverige. Läxhjälpens 500 läxhjälpare kan nu enkelt ta reda på när och var de ska arbeta. Systemet, som är byggt i Sitevision, underlättar också arbetet för ledningen genom att förenkla det administrativa arbetet och skapa överblick över verksamheten. Systemet lanseras i början av januari 2021 och ersätter det tidigare systemet.

Vill du också göra skillnad?

Läs mer om Läxhjälpen här: www.laxhjalpen.se

Person writing at a computer at a desk

Hållbarhet

Skapar en hållbar framtid

Vi skapar en hållbar framtid. Läs mer om Consids hållbarhetsarbete.

Sustainability
Laptop displaying logo of The Sustainable Development Goals

Konktakta oss

Vill du veta mer?