Hållbarhet

För en jämställd IT-bransch

Läs mer om vårt uppdrag att göra IT-branschen mer jämställd

Two people holding hands

Utmaningar

Jämställdhet handlar inte bara om kvantitativa mätvärden som andelen kvinnor/män inom företaget eller i ledande befattningar. Det handlar också om kvalitativa aktiviteter som främjar kultur och inkludering, vilket är mycket svårare att mäta men tydligt i form av upplevelse. Du kan säkert komma ihåg när du har varit i en kontext där du känner att kulturen är fantastisk. Vår företagskultur på Consid är en av våra största tillgångar och en stark bidragande faktor till vår tillväxt. Vi trivs tillsammans, vi har kul tillsammans och vi uppmuntrar och utmanar varandra.

Precis som många andra företag har vi en större andel kvinnor inom positioner som HR, ekonomi och kommunikation än inom utvecklingsorienterade roller. Det beror naturligtvis på större faktorer än kulturen som ett enskilt företag, men kanske kan vi hitta nyckeln till varför så få kvinnor väljer att arbeta med IT om vi tittar på varför så många kvinnor väljer att arbeta med HR och ekonomi. Finns det olika uppfattningar om vad som väntar i termer av kultur och inkludering mellan de olika yrkesrollerna? Fundera på det och se vad du kan göra för att se till att IT-branschen präglas av ett inkluderande klimat. Det kommer vi att göra.

Q by Consid

Q by Consid är Consids community för jämställdhet – en plattform genom vilken vi arbetar för ökad jämställdhet inom teknikbranschen. Detta genom initiativen Q Community, Q Meet, Q Mentoria & eQualizer och för att driva åsikter om ämnet inom branschen och i samhället.

Q Community är en digital community där vi möts, inspireras, nätverkar och delar erfarenheter kring frågor som rör jämställdhet inom teknikbranschen. Q Meet är vårt evenemang inom ramen för Q by Consid, genom Q Mentoria vill vi inspirera unga flickor och kvinnor när det gäller teknik genom att erbjuda mentorskap och dela med oss av vår kunskap och expertis inom områden som en potentiell studie- och karriärväg inom teknik kan innebära.

Q by Consid är en community där vårt mål är att skapa så mycket mer än bara evenemang och möten – vi vill skapa verklig förändring och påverka både de kvalitativa och kvantitativa delarna inom området jämställdhet. För våra evenemang bjuder vi in branschkollegor, studenter och anställda för att nätverka, bygga broar, skapa förebilder, samarbeta och inspirera varandra.

Årets eQualizer

På vår årliga gala i Blå Hallen i Stockholm har vi för andra året i rad delat ut priset eQualizer of the Year.

people on mountain

Jämställdhet

Q by Consid – med jämställdhet i fokus

Q by Consid är en plattform som är dedikerad till att främja jämställdhet inom teknikbranschen. Den erbjuder en gemenskap där individer kan samlas och arbeta tillsammans mot en mer rättvis framtid.

Läs mer
Tre kvinder har en Q by Consid sweatshirt på

Hållbarhet

Skapar en hållbar framtid

Vi skapar en hållbar framtid. Läs mer om Consids hållbarhetsarbete

Hållbarhet
Laptop displaying logo of The Sustainable Development Goals

Kontakta oss

Vill du veta me