Årsredovisning

Årsredovisning 2021

Consids års- och hållbarhetsredovisning för 2021

Person som sitter i soffa och läser en bok.

År 2021 bjöd på styrkebesked och rekordsiffror

2021 präglades av pandemins andra och tredje våg, men också av en ökad digitaliseringstakt, hoppfulla medicinska framsteg och början till slutet av krisen för Sveriges del. Consid lyckades navigera rätt i stormen och står starkare än någonsin. Över 400 medarbetare rekryterades och omsättningen landade på 1,54 miljarder kronor.

Årsredovisning 2021