Årsredovisning

Årsredovisning 2015

Ta del av Consids årsredovisning för 2015.

Person som läser bok i soffa.

2015 – rekord för 10: året i rad! 

Vi slår omsättningsrekord för tionde året i rad, koncernen levererar den högsta vinsten någonsin
i företagets historia! Vi anställer ett stort antal nya duktiga medarbetare, vi etablerar oss på fler orter och genomför nya förvärv. Vi vinner nya spännande kunder och ramavtal i samtliga marknadssegment där vi är verksamma, och utvecklar våra befintliga samarbeten. Vi fortsätter oförtrutet att skapa starka resultat för våra uppdragsgivare genom att kapa kostnader och öka intäktsströmmar

Considmugg på brygga bredvid röd klacksko