Minecraft day på Consid i Malmö

Vecka 44 innebär höstlov för svenska skolor – det är sen gammalt. Våra kollegor i Malmö och Stockholm valde att under förra veckan anordna en Minecraft Day för sina barn på kontoret under denna vecka, något som inte minst bidrog till den familjära känsla vi vill bibehålla på våra kontor. Vår kontorschef för Consid i Malmö, Peter Elgåker, berättar om dagen!

En av Consids grundpelare är att det skall finnas en tydlig balans mellan arbete och fritid bland våra medarbetare. För att underbygga detta arbetar vi aktivt med att även medarbetares familjer skall få ta del av vår kultur. Det gör vi bland annat genom att bjuda in både respektive och barn till många av våra aktiviteter. Därför var vi inte sena med att göra verklighet av den idé som vårt Malmökontor kom med – att anordna en Minecraft Day för våra kollegors barn.

Peter Elgåker, kontorschef för Consid i Malmö, tycker att dagen blev en hit.

– Höstlovet är en vecka när många kollegor har svårt att ordna barnpassning och tar ledigt i några dagar. Vi är måna om att skapa en familjär stämning på våra kontor – och vad bidrar mer till detta än att fylla konferensrummet med barn. Det är också roligt att kunna bidra till att bygga nätverk mellan våra kollegors barn – många av dem träffas med jämna mellanrum och lär känna varandra.

Peter understryker också vikten av att väcka ett intresse för IT-branschen redan i ung ålder.

– Vi vill gärna bidra till att entusiasmera barn och unga att satsa på vår bransch och lägger på så sätt grunden till nästa generations Considare. Det var extra roligt att vi i Malmö hade 8 tjejer och 2 killar som spelade. Det är ett bevis på att könsfördelningen i en mansdominerad bransch är på väg att brytas upp, något vi även aktivt arbetar med genom våra initiativ Q Rendezvous och Q Mentoria. I Malmö har vi 41% kvinnor anställda.

Årets Consid Minecraft Day var den första i ordningen, men det kommer garanterat att bli en tradition. I år deltog drygt 20 barn sammanlagt på de gemensamma aktiviteterna på kontoren i Malmö och Stockholm, och även barn på andra order hade möjlighet att vara med och spela på den gemensamma server som sattes upp.

Svart tangentbord

Läs mer reportage!

Min upplevelse som mentor har överträffat mina förväntningar.

Robin Lindgren

Mentor inom Q Mentoria och fullstack-utvecklare på Consid

Läs mer om detta
Robin Lindgren, mentor & adept Elisabeth Fåk Lloyd, adept

Möt två Embedded-utvecklare på Consid

Läs mer om detta