Möt Malin Emilsson

Förändringsledare och konsultchef på Consid

Malin Emilsson, förändringsledare Consid.

"Det finns ett stort behov av stöd vid digital transformation och vi behöver arbeta med förändringsprocessen från flera perspektiv."

Malin Emilsson har dykt in med full styrka hos Consid och våra kunder. Med fokus på digital transformation nyttjar Malin sin långa erfarenhet av att utveckla både människor och system. Som förändringsledare är hon expert på att sätta människan i fokus för att såväl beteenden som transformationsprocessen ska accelerera i rätt riktning.

Utvecklar både människor och system

Malin Emilsson har lång erfarenhet av att utveckla både människor och system. Hennes första år inom it-branschen spenderades som lärare på Högskolan i Skövde. Följt av viktiga roller inom fordonsindustrin samt inom bank- och finanssektorn.

– Det jag gillade allra bäst då var att möta användare i skedet när nya system skulle implementeras. Jag gillade utmaningen i att hitta behoven hos användarna, samt ta hand om eventuellt motstånd som kunde uppstå, berättar Malin Emilsson.

År 2012 lämnade däremot Malin it-branchen för att på heltid arbeta med att utveckla människor, snarare än system. Hon utbildade sig till coach och förändringsledare med fokus på beteenden.

– På senare år har det blivit längre förändringsarbeten i bolag som behövde hitta bättre sätt att samarbeta. Men även en del arbete med ledningsgrupper som har behövt hitta samsyn i sitt uppdrag.

Kombinerar erfarenheter inom digital transformation

Digital transformation involverar beteendeförändringar – och det är när sådan transformation och förändring sker som Malin kommer bäst till sin rätt. Nu har hon anslutit till Consid som förändringsledare efter 10 år som egenföretagare.

– Jag var sugen på att få arbeta i en större kontext och med mer långsiktiga uppdrag. Nu ser jag fram emot att stötta företag i förändring och bidra med perspektiv kring hur vi kan hjälpa människor som behöver göra en förflyttning. Framför allt inom området att ’sätta människor först’, för att leverera stort värde till kunder och skapa framgångsrika bolag, säger Malin.

När vi pratar med Malin har hon precis påbörjat sitt första uppdrag hos en av Consids kunder. Fokus ligger på en organisationsförändring med målet att arbeta agilt.

– Jag leder en grupp människor som arbetar i ett flertal Scrum-team. Mitt jobb är dels att stötta teamen så att de får rätt förutsättningar för att arbeta effektivt med sin leverans. Men också att identifiera och skapa rutiner och processer som skapar värde. Det är en så pass stor organisation att vi behöver skala upp det agila arbetssättet och gå mer mot att använda SAFe som ramverk.

Utöver Malins kunskaper inom Scrum, SAFe och agila arbetssätt – får hon användning för sina kunskaper inom forskning om effektiva team. Hon är dock noga med att inte fastna i metoderna.

– Det vi gör ska skapa värde för både medarbetare och kunderna, i sin tur även företaget i stort. Det kräver avvägningar kring vad som är viktigt och inte. För att avgöra detta har jag massor av bra människor i organisationen att luta mig mot. Vi gör ett viktigt jobb tillsammans på alla nivåer.

Samarbetar för att accelerera transformationsprocessen

Det märks att Malin lägger stor vikt på mjuka värden. Som såväl konsultchef på Consid i Skövde som förändringsledare är hon coachande, empatisk och strukturerad.

– Jag ser att det finns ett stort behov av stöd vid digital transformation och vi behöver arbeta med förändringsprocessen från flera perspektiv. Då räcker det inte med mina kunskaper inom beteendeförändringar och agila arbetssätt. Det behövs flera kloka konsulter som ger kunden rätt stöd och genom Consids transformation-team kan vi bidra med just det.

Consids tillvägagångssätt är precis som Malin nämner alltid att samarbeta på ett sätt som accelererar transformationsprocessen. För att skapa, kommunicera och driva organisatorisk och kulturell förändring kopplar vi samman kompetens inom Varumärkes- & affärsstrategi,  Människor, kultur & organisation och Digitala ekosystem.

– På Consid får jag äran att jobba med många andra kompetenser som också är nödvändiga inom digital transformation. Jag ser fram emot att få jobba med fler kollegor i gemensamma uppdrag.

Malin Emilsson, förändringsledare Consid, med kollega.

Lediga tjänster

Sök jobb hos Consid - Sveriges bästa arbetsgivare. Bli en del av oss - ansök till våra tjänster inom IT, digital marknadsföring & management.

Läs mer om detta
Kontorsmiljö med considare som arbetar på sin dator

Lär känna fler kollegor!

Personalen är A och O, och här på Consid värdesätts den högt. Jag blev lockad också av att vara med och prägla Consids satsning inom Embedded.

Samuel Zetterlund

Embedded-utvecklare

Läs mer om detta
Samuel Zetterlund, Embedded-utvecklare på Consid.
Full fart framåt.

Erica Dahlberg

Business Line Manager, Embedded

Läs mer om detta
Erica Dahlberg, Business Line Manager, Embedded Consid