Almedalen

Almedalen: Interkulturell kompetens

Läs mer om detta
Almedalen, Volkswagen och Q Rendezvous
5 jul
12:00 - 13:00
Almedalen

Seminarium kring Interkulturell kompetens i Almedalen. Jönköping University prioriterar utvecklingen av interkulturell kompetens hos personal och studenter och kommer att presentera olika initiativ som syftar till att främja kulturella kompetenser och mäta de relativa effekterna av specifika initiativ.

5 juli 2022

12:00-13:00

Mötesplats Jönköpings län, Strandvägen H535

Seminarium i Almedalen om interkulturell kompetens

Mot bakgrund av globaliseringen och den senaste sociopolitiska utvecklingen, står samhället inför många nya utmaningar när det gäller att hantera kulturell mångfald. Utbildning med avsikt att utveckla interkulturell kompetens syftar till att förbättra individers förmåga att agera på ett korrekt sätt och att kommunicera effektivt, i kulturellt varierande miljöer. Studenter och personal med hög nivå av interkulturell kompetens står väl förberedda för en värld i snabb förändring och är rustade för att främja social sammanhållning. Att utveckla interkulturell kompetens genom utbildningsinitiativ är komplext. Forskningsresultat visar att interkulturell kompetens inte uppnås endast via exponering för och i möten med personer från andra kulturer. Jönköping University prioriterar utvecklingen av interkulturell kompetens hos personal och studenter och kommer att presentera olika initiativ som syftar till att främja kulturella kompetenser och mäta de relativa effekterna av specifika initiativ.

Deltagare i seminariumet

  • Agneta Marell, Rektor, Jönköping University
  • Nerrolyn Ramstrand, rektors rådgivare i internationaliseringsfrågor, Jönköping University
  • Mats Bojestig, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Jönköpings län
  • Karin Hermansson, Regional utvecklingsdirektör, Region Jönköpings län
  • Göran Isberg, Utbildningsdirektör, Jönköpings kommun
  • Peter Hellgren, vd Consid

När?

Tisdag 5/7 kl. 12:00-13:00

Var?

Almedalen, Mötesplats Jönköpings län, Strandvägen H535

Uppstart Sverige, Peter Hellgren

Consid i Almedalen 2022

Ta del av samtliga av våra engagemang under Almedalen 2022.

Almedalen

Kontakta oss


Nathalie Besèr, kommunikationschef Consid

Nathalie Besèr

Kommunikationschef och Hållbarhetsansvarig

nathalie.beser@consid.se

073-056 70 30