Integritetspolicy

Trådløst tastatur og mus

Consid AB og selskaper innenfor Consid-gruppen behandler personopplysninger i samsvar med personvernforordningen i EU, kjent som “GDPR”. Dette betyr at all personlig informasjon som Consid behandler og håndterer, blir behandlet i samsvar med gjeldende regler og lover.

Consid behandler personopplysninger med formålet om å informere nye kunder og potensielle ansatte, samt å kommunisere med medlemmer og samfunnet om relaterte saker innen bransjen. Consid behandler også personopplysninger som en konsekvens av juridiske forhold, som signerte avtaler og bestilling av publikasjoner.

Dette formålet inkluderer spredning av fakta og informasjon, arrangementer, nyhetsbrev til abonnenter og annen form for informasjon.

Consids rettslige grunnlag for behandling av personopplysninger er en interesseavveining, der vi trenger å behandle personopplysninger basert på vår legitime interesse i å nå ut med informasjon. I tilfeller der du har inngått en avtale med oss, bestilt dokumentasjon eller bedt om deltakelse på arrangementer av Consid, er behandlingen av personopplysninger basert på nødvendigheten av å oppfylle avtalen og yte slike tjenester.

Hvis du mottar invitasjoner, informasjon, nyhetsbrev eller deltar i komiteer, arbeidsgrupper eller deltakelse innenfor Consids forretningsområde med dine personopplysninger, og har spørsmål om dette, er du velkommen til å kontakte oss.

Consid distribuerer ikke eller selger personopplysninger til tredjeparter.

Den svenske personvernmyndigheten er ansvarlig for overvåking og kontroll av etterlevelse av lovgivningen. Som registrert person har du rett til å klage.

Consid lagrer personopplysninger så lenge det er en hensiktsmessig grunn for dette.

Du har rett til å avslutte ditt fortsatte abonnement, mottak av informasjon eller å bli slettet fra vårt kontaktregister når som helst. Dette gjøres via e-post til info@consid.se eller per brev til Consid AB, Lillsjöraden 22, 553 20 Jönköping.

Denne nettsiden er også beskyttet av reCAPTCHA og Googles personvernregler og vilkår.

Consid AB, Lillsjöraden 22, 553 20 Jönköping, e-post: gdpr@consid.se.