6 tips til endringsledelse i hverdagen

Tips til endringsledelse å ta med seg i alt fra hverdagssituasjoner til komplekse IT-prosjekter

Å lede en endring er ikke alltid enkelt. Jeg har imidlertid lært i løpet av årene som endringsleder at det er noen små, noen ganger enkle, ting som gjør prosessen lettere. Her er seks tips for endringsledelse som du kan ta med deg i alt fra hverdagssituasjoner til komplekse IT-prosjekter.

Helene Svensson

Endringsleder

helene.svensson@consid.se

073-154 79 32

Å flytte en organisasjon fra ett sted til et annet

Endringsledelse er et område i stadig utvikling. I bunn og grunn handler det om å flytte en bedrift eller en organisasjon fra et sted til et annet på en strukturert måte. Man har stort fokus på mennesker og å endre atferd for å oppnå ønsket effekt. I tillegg snakkes det ofte om endringsledelse i store utviklings- og organisasjonsendringsprosjekter, men sjelden om hver eneste endring som skjer i det daglige og hvor det også kan være greit å ha verktøy og metoder for å styre endringen bedre.

Fra begynnelsen til slutten

Det er ekstremt viktig at du er med på hele endringen. Fra begynnelsen til slutten. Hvis du forstår hvordan du reagerer i hverdagen, blir det lettere å forstå den menneskelige siden av store endringer, som for eksempel IT-utviklingsprosjekter eller organisasjonsendringer.

Jeg har ingen dyp kunnskap om atferdsvitenskap, som er en egen disiplin, men jeg har brukt sunn fornuft og lært av erfaringene jeg har gjort meg opp gjennom årene. Og det bringer deg ganske langt. Jo mer erfaring jeg samler, jo mer kompleks innser jeg at denne tingen med endring er og at hver person du møter takler endring på forskjellig måte.

Mine beste tips for endringsledelse i hverdagen

Her deler jeg seks enkle tips som har hjulpet meg som endringsleder gjennom årene både i IT-prosjekter og større organisasjonsendringer.

1. La ørene være større enn munnen

Det er lett å glemme å lytte. Husk å lytte til personen du snakker med og hør hva de har å si. Det kan forklare personens reaksjon. Slik får vi nye perspektiver på ting.

2. Våg å vise empati og følelser

Empati og følelser er viktig, men ta noen pust før du begynner å snakke når du er sint eller trist og tenk på hva du sier. Ord som blir sagt kan ikke tas tilbake før de når den du snakker med.

3. Riktig avsender av riktig melding

Dette med avsendere av meldinger er ikke alltid så enkelt. Tenk derfor før du kommuniserer budskapet og la rett person være avsender, med deres egne ord. Da er det lettere for lytteren å forstå og ta til seg budskapet.

4. Kommuniser heller for ofte

Folk snakker ofte om kvalitet før kvantitet. Det er i mange tilfeller en god tommelfingerregel, men når det gjelder endringsledelse kan kvantitet være bra. Si derfor noe selv når det ikke er så mye å snakke om – det er også et budskap som kan skape ro.

5. Vær tydelig og konsekvent

Vær tydelig og konsekvent. Det høres kanskje enkelt ut, men krever noen ganger litt omtanke. Dette gjelder ikke bare i sammenheng med endringsledelse, men også i sammenhenger som barneoppdragelse og ledelse.

6. Fremme deltakelse

Å føle seg involvert er ofte en nøkkel til motivasjon og å få noe til å skje. Vær derfor nøye med å skape medvirkning og forklar hvorfor noe blir gjort. Det betyr at du vil oppnå forståelse.

Vil du lære mer om endringsledelse?

15. mars holdt jeg et webinar med fokus på hvordan man kan håndtere den menneskelige siden av endring i IT-prosjekter. Jeg avklarer problemstillinger som hvordan få brukere til å delta og motta resultater av IT-endringer på best mulig måte.

Ta kontakt med oss

Send oss en melding, så tar vi kontakt.

0 / 255
Personvernerklæring