Hva gjør en tester?

Verifikasjon, validering og test

Trådløst tastatur og mus
I dette innlegget forteller Magnus Hjelmgren, leder for vårt forretningsområde Test & Quality Management, hva en tester gjør! Han forklarer prosessen gjennom begreper som validering, verifikasjon og testing.

En av de største grunnene til at det går galt er misforståelser mellom mennesker. Vi liker å tro at vi snakker samme språk, mens vi faktisk ikke innser at språket vårt er farget av tidligere erfaringer. Med dette i bakhodet vil jeg skrive noen linjer for å rydde opp i det kanskje mest kompliserte området. Området er det jeg kaller “hva-testere-gjør”.

Så hva gjør en tester?

Enkelt sagt, en tester jobber med validering, verifisering og testing. Her kan jeg se noen trender i bransjen. Det er selskaper som hevder at testerne deres jobber med VoV. I dette tilfellet står VoV for Verification and Validation, som etter min mening er en indikasjon på at du ikke har forstått betydningen av ordene, for da hadde du snudd ordrekkefølgen. Man har heller ikke forstått at tester ikke er det samme, men en tredje oppgave. Så la oss grave i betydningen av ordene.

Validering innebærer å undersøke om kravene samsvarer med kundens behov. Dette er en oppgave vi må gjøre først. Å finne ut at kravene ikke oppfyller kundens behov blir kostbart dersom man får vite det sent i prosjektet.

Verifikasjon innebærer å undersøke om programvaren samsvarer med kravene – om alle krav er inkludert i programvaren. Dette kan på en eller annen måte sees på som en grunnleggende del av testerens arbeid, men ikke den eneste. Dessverre finnes det også skrekkeksempler der man bare sier at man jobber med programvareverifisering. Det reduserer den menneskelige innsatsen til å bare sjekke at alle krav er inkludert, noe som raskt fører til et ønske om å innføre automatisert testing som en måte å kutte kostnader.

Testing innebærer å undersøke, eksperimentere og reflektere over programvaren – utforske programvarens grenser og skyve forbi dem for å se hva som skjer. En god programvare bør ha en form for feilhåndtering som kan håndtere uforutsette hendelser. Det er dette som ofte betyr at de som jobber som testere har best oversikt over en programvare under utvikling.

Med den nye kunnskapen i bakhodet forstår vi at VoV skal bety validering og verifisering, ikke omvendt. Vi forstår også at «hva-testerne-gjør» er en trebent stol, hvor du ikke kan annet enn et av bena, for da faller du lett over ende. Som testere må vi alltid sørge for å jobbe med både validering, verifisering og testing.

 

Vil du vite mer om vårt tilbud innen testing?

Legg igjen kontaktinformasjonen din, så hører du fra oss.

Personvernerklæring

Les flere av våre blogginnlegg