Holmen

Business Intelligence

Soluppgång genom träd i en skog
Holmen, med fem ulike forretningsområder - skog, papp, papir, treprodukter og energi, trengte oppfølging på mange nivåer. Les om hvordan vi tok utfordringen sammen med Holmen!

Utfordring

Holmen trengte hjelp med oppfølgingen av generelle KPI-er som dekker hele konsernet. De trengte også hjelp med oppfølging på detaljnivå der produksjonsplanleggingen blir sjekket på en papirmaskin.

Utfordringen innebar å koble sammen ulike lokasjoner som hadde forskjellige datasystemer, og sikre at begrep og navn er i samsvar med hverandre, samt at arbeidsprosessene er sentralisert for å sikre nøyaktig, enkel og brukervennlig oppfølging.

Holmen ba oss om hjelp til å etablere nye deler, som produksjonsplanlegging og KPI-er, for vedlikehold av deres papirmaskiner og eksisterende BI-systemer. Oppdraget involverte også å hjelpe IT-avdelingen til Holmen og implementere en styringsorganisasjon for BI og visualisere analysedata i Power BI.

Løsning

Holmen Business Intelligence-plattformen er en BI-plattform der innholdet styres av de ulike forretningsområdenes arbeidsprosesser, og ikke av forskjellige datasystemer. Kontraktene er koblet til kildesystemene for å skape bedre muligheter for migrering, oppgradering eller erstatning.

Oppfølging og dataanalyse består nå av enkle spørsmål som analysen må svare på. Det skal også være en grunn til hvorfor oppfølgingen er nødvendig. Oppfølgingen vil belyse områdene som virksomheten trenger å fokusere på, i stedet for å presentere data i lange lister.

Resultat

Holmen Business Intelligence-plattformen hjelper alle områdene i Holmen Group med å ha en felles og lik oppfølging som følger organisasjonens arbeidsprosesser. De måler også oppsatte mål.

Om Holmen

Holmen er en svensk skogindustrikonsern med over 400 års historie. De er også en av Sveriges største skogeiere. Selskapet produserer papp, papir, treprodukter og fornybar energi fra vann og vind. Holmen IT, lokalisert i Norrköping, tilbyr serviceorienterte moderne IT-tjenester til Holmens fem forskjellige forretningsområder, som er lokalisert på ulike steder både innenfor og utenfor Sverige.

Les mer om hvordan vårt forretningsområde Business Intelligence hjelper organisasjoner med støttesystemer og dataanalyse.

Personvernerklæring

Nyhet | 2024-02-20

Stor medieoppmerksomhet for Consids store avtale i Norge

Stor medieoppmerksomhet for Consids store avtale i Norge

Nyhet | 2024-02-09

Consid signerer en prestisjeavtale med Alta kommune

Consid signerer en prestisjeavtale med Alta kommune