2024-04-30

Consid vinner rammeavtale med Husbanken til en totalverdi på 300 Millioner

IT-selskapet Consid får sin del av en ny stor anskaffelse i Norge. Husbanken kjøper IT-tjenester for opptil 300 millioner NOK. Consid er ett av ti selskaper som får ta del i avtalen. Anskaffelsesprosessen ble i stor grad avgjort basert på kvalitetskriterier, noe som var avgjørende for tildelingen av rammeavtalen.

Steffen Breen.

– Vi har vist oss gang på gang med offentlige kontrakter her i Norge og er i ferd med å bygge opp erfaring og kunnskap om digitaliseringsarbeid innen bank og forsikring. Husbanken er en viktig samfunnsaktør, å få oppdraget fra dem er både inspirerende og lærerikt, sier Steffen Breen, administrerende direktør i Consid AS.

Husbanken ble grunnlagt i 1946 som en positiv kraft på boligmarkedet med oppgaven å muliggjøre for alle å eie sitt eget hjem. Oppdraget er like relevant i 2024 som det var for 80 år siden. Da Husbanken kunngjorde i desember i fjor at de hadde til hensikt å kjøpe IT-tjenester, var Consid ett av selskapene som deltok i anskaffelsesprosessen.

I anskaffelsen, som er sentrert rundt en rekke IT-tjenester, belønnes Consid sammen med ti andre selskaper. I perioden skal Consids konsulenter støtte Husbankens eget digitaliseringskontor i utviklingen av innovative brukerrettede digitale løsninger, samt det generelle digitaliseringsarbeidet i banken. Avtalen løper i seks måneder, med femti på 18+12+12 måneder, i maksimalt fire år med en maksimal verdi på 300 millioner kroner.

Siden IT-selskapet Consid åpnet kontoret i Oslo høsten 2021, har virksomheten inngått flere tunge og viktige avtaler med norske offentlige aktører. Gjennom Consids 23-årige historie har selskapet strebet etter en blanding mellom private selskaper og offentlig sektor. Dette skaper en stabilitet som har gitt et solid fundament for Oslo-kontoret de første årene.

– Consid Norge har som mål å doble seg i størrelse hvert år de neste tre årene – både i omsetning og på antall ansatte. Per dags dato har Consid i overkant av 40 ansatte i Norge. Og denne avtalen vil hjelpe oss godt på vei for å nå våre ambisiøse mål, sier Norgesansvarlig Steffen Breen


Consid signerer en prestisjeavtale med Alta kommune

Det nordiske IT-selskapet Consid signerte nylig en inntil åtteårig avtale med Alta kommune om utvikling og drift av nytt intranett.
Les mer om dette

Vil du vite mer?

Send oss en melding så kommer vi tilbake til deg.

0 / 255
Personvernerklæring

Les flere nyheter