2022-11-08

Consid deltar på klimatoppmøtet under COP27

PRESSEMELDING 2022-11-07

Klimakonferansen COP27 i Sharm el-Sheikh i Egypt er i full gang. I tolv dager skal verdens land rapportere fremgang og økte ambisjoner for å nå Parisavtalens mål om å stanse global oppvarming. Consid deltar i COP27 via FNs Global Compact.

– Klimatrusselen er vår tids absolutt største utfordring. Der har vi i IT en viktig rolle i å finne løsninger på utfordringen. I Consid har vi mange prosjekter som har som mål å redusere utslipp og bidra til å nå målene i Agenda 2030. Vi deltar på flere av toppmøtene og håper å påvirke COP27 i positiv retning, sier Peter Hellgren, administrerende direktør i Consid.

Årets klimaforhandlinger holdes i det egyptiske turiststedet Sharm el-Sheikh, i perioden 6.-18. november. At planeten varmes opp på grunn av menneskeskapte utslipp, hovedsakelig gjennom forbrenning av fossilt brensel som olje, gass og kull, har vært kjent i lang tid. I Paris 2015 ble verden enige om å begrense den globale temperaturøkningen til godt under 2 grader sammenlignet med førindustriell tid, helst 1,5 grader. Dette må først og fremst skje gjennom reduserte utslipp.

COP27
Caring For Climate på COP27

Consid er valgt ut til å delta på høynivåmøtet «Caring for Climate» under COP27. Verter for møtet er FNs Global Compact, sammen med UNEP og UNFCCC-sekretariatet. Under møtet vil toppledere innen næringsliv, industri, finans, sivilsamfunn, FN og regjeringer møtes for å finne felles løsninger for å unngå en klimakatastrofe. Samlingen har som mål å bringe frem et sterkt næringsbudskap for klimaambisjoner.

– Ekspertene er enige om at blant annet AI vil hjelpe oss å nå målene i Agenda 2030. Det handler om å effektivisere energibruk og utvinning, det handler selvsagt om å redusere utslippene våre generelt. Det private næringslivet må ta ansvar for å snu trenden. Det går ikke ellers, sier Peter Hellgren.

USAs president Joe Biden forventes å delta, Storbritannias statsminister Rishi Sunak vil også dukke opp, det samme vil Frankrikes president Emmanuel Macron, Tysklands kansler Olaf Scholz, Italias statsminister Giorgia Meloni og Sveriges statsminister Ulf Kristersson. Kinas president Xi Jinping forventes ikke å delta på møtet, og han dukket heller ikke opp på det siste møtet. Russlands president Vladimir Putin sender en delegasjon.

Mye vil dreie seg om penger, inkludert status for det fortsatt uoppfylte målet på 100 milliarder dollar i året i klimafinansiering for fattige land.

Flere sårbare land har også presset på for at spørsmålet om erstatning for klimarelaterte tap og skader skal diskuteres. Fra disse landene er det forslag om at det bør opprettes et nytt fond for å finansiere gjenoppbygging – noe USA og EU er imot.

Vil du vite mer?

Send oss en melding så kommer vi tilbake til deg.

0 / 255
Personvernerklæring

Les flere nyheter