Q Mentoria

Inspirasjon for unge jenter og kvinner innen teknologi

Vi ønsker å vise alle de spennende mulighetene som tech-verdenen tilbyr og dele vår kunnskap og kompetanse på områdene som en potensiell studie- og karrierevei innen tech kan innebære. Lær mer her.

Two people interacting over a phone, where one is showing the other something interesting.

Søknadsperioden er nå stengt.

Registreringen for høstens mentorperiode er nå stengt. Hold øynene åpne for neste søknadsperiode på denne siden.

Målet med mentorprogrammet

Målet med et mentorprogram er å utvikle et forhold mellom en mentee og en mentor som fører til personlig og profesjonell vekst. Mentoring involverer to parter som kan lære av hverandre og dele ulike typer erfaringer. Mentoring er en måte å inspirere andre og seg selv til bedre å forstå arbeidslivet og oppnå en bestemt posisjon i fremtiden.

For å oppnå et vellykket mentorforhold er det nødvendig at partene møtes regelmessig. Derfor anbefaler vi at du møter personlig eller digitalt minst 4 ganger i løpet av 5-månedersperioden av mentorprogrammet, med det første møtet fortrinnsvis personlig. Mentee bør også ha mulighet til å kontakte sin mentor for å få korte råd på en måte som passer veilederen best.

Forholdet mellom mentee og mentor bør ha en åpen atmosfære, så samtalene bør være konfidensielle for å fremme et tillitsfullt forhold. Våg å evaluere veiledningsforholdet deres til hverandre halvveis for å diskutere hva som har vært bra og hva som kan forbedres.

Etter mentorprogrammet er det lurt å oppsummere hvordan møtene har vært og diskutere om møtene svarte til dine forventninger og om du ønsker å fortsette mentorforholdet utover programmets rammer.

Målgruppen - For mentees

Jenter, kvinner og ikke-binære individer fra videregående skole og oppover. Hvis du er nysgjerrig på IT og teknologi i noen form, studerer en teknisk utdanning eller allerede jobber i IT- og teknologisektoren, er du den tiltenkte målgruppen. Du har kanskje allerede en bakgrunn innen teknologi eller har nettopp begynt å utvikle en interesse for feltet. Det viktigste er at du har nysgjerrighet.

Mentorens rolle

Mentoring innebærer at en mer erfaren person tar rollen som rollemodell og tilbyr sin kompetanse, erfaring, tid og nettverk til en annen person som søker støtte i sin personlige utvikling. Det er viktig for mentoren å bidra med en viss grad av modenhet, både som individ og som fagperson.

En god mentor er en som har innsikt i sine styrker og svakheter og kan beskrive sine tanker og erfaringer for andre. En mentor bør være god til å lytte, interessert i veilederen, pålitelig, ydmyk, støttende og villig til å investere tiden sin i mentorforholdet.

Rollen til mentee

Det er menteens ansvar å beskrive sine mål og ambisjoner for mentorsamarbeidet. Det er viktig for lærlingen å forstå at mentoren dedikerer sin egen tid til å engasjere seg i lærlingens personlige utvikling, så vær oppmerksom på deres tid og kom forberedt.

Menteen bærer det primære ansvaret for mentorsprogrammet, og de bør være i fokus under møtene. En god lærling må være åpen, mottakelig for tilbakemeldinger og villig til å akseptere konstruktiv kritikk.

Som en lærling er det også verdifullt å dele fersk studiekunnskap og ekspertise. Våg å være den som aktivt søker råd og veiledning; mentoren trenger å vite hva du ønsker.

Mentoring in brief

Mentor og mentee matches ut fra forventninger til mentorprogrammet, kompetanse og interesser – alt for å sikre best mulig samarbeid. Mentorprogrammet går over 5 måneder/en periode (januar til mai eller august til desember). I denne perioden møtes mentor og mentee en gang i måneden.

Møtene kan foregå enten personlig eller online. Det er viktig at mentor og mentee er i kontakt før hvert møte for å bli enige om en agenda og hva de ønsker at møtene skal fokusere på. Menteen er også velkommen til å besøke Consids kontor og se hvordan en typisk dag hos det ledende teknologiselskapet i Europa ser ut.

Har du et spørsmål?

Søknadsperioden er nå stengt for denne perioden. Har du spørsmål? Send dem til oss.

0 / 255
Personvernerklæring

Spørsmål?

Har du spørsmål om Q Mentoria? Ta kontakt!