Q Balance

Likestilling og inkludering hos Consid

Arbeidet med likeverd og inkludering starter hos oss selv. Innen Q Balance jobber vi internt for å styrke likestilling, forbedre samtaleklimaet og fremme inkludering i Consid.

Happy people in the office, smiling and having a good time.
Gjennom workshops, foredrag og samtaler er vårt mål å redusere forskjeller mellom grupper og forebygge utbrenthet og sykefravær knyttet til stress og psykiske problemer. Consid skal være et sted hvor alle føler seg velkommen, sett og komfortable med å være seg selv. Dette er bedriftskulturen vi ønsker å formidle gjennom våre andre initiativ.

Spørsmål?

Nyskjerrig Q Balance? Ta kontakt!