Bærekraft

Likestilt IT-bransje

Lær mer om vårt oppdrag om å transformere IT-bransjen til en mer likestilt.

Two people holding hands

Utfordringer

Likestilling handler ikke bare om kvantitative målinger som andelen kvinner/menn i selskapet eller ledelsen. Det handler også om kvalitative aktiviteter som fremmer kultur og inkludering, noe som er mye vanskeligere å tallfeste, men tydelig når det gjelder opplevelse. Du kan sikkert huske situasjoner der du har følt at kulturen er flott. Vår bedriftskultur i Consid er en av våre største verdier og en viktig faktor for vår vekst. Vi trives sammen, har det gøy sammen og oppmuntrer og utfordrer hverandre.

Som mange andre selskaper har vi en større andel kvinner i stillinger som HR, økonomi og kommunikasjon enn i utviklingsorienterte roller. Dette skyldes selvfølgelig større faktorer enn kulturen som et individuelt selskap, men kanskje kan vi finne nøkkelen til hvorfor så få kvinner velger å jobbe med IT hvis vi ser på hvorfor så mange kvinner velger å jobbe med HR og økonomi. Finnes det ulike oppfatninger av hva som venter når det gjelder kultur og inkludering mellom de ulike yrkesrollene? Tenk over det og se hva du kan gjøre for å sikre at IT-bransjen er preget av et inkluderende klima. Det skal vi også gjøre.

Q by Consid

Q av Consid er Consids fellesskap for likestilling – en plattform der vi jobber for økt likestilling i teknologibransjen. Dette gjøres gjennom initiativene Q-fellesskapet, Q-møter, Q-mentoria og eQualizer, samt å påvirke holdninger til emnet både i bransjen og samfunnet.

Q-fellesskapet er et digitalt fellesskap der vi møtes, inspireres, nettverker og deler erfaringer om spørsmål knyttet til likestilling i teknologibransjen. Q-møter er vårt arrangement innenfor rammene av Q av Consid. Gjennom Q-mentoria ønsker vi å inspirere unge jenter og kvinner innen teknologi ved å tilby mentorskap og dele vår kunnskap og ekspertise innen områdene som en potensiell studie- og karrierevei innen teknologi kan innebære.

Q av Consid er et fellesskap der målet vårt er å skape mye mer enn bare arrangementer og møter – vi ønsker å skape reell endring og påvirke både de kvalitative og kvantitative aspektene av likestillingsområdet. På våre arrangementer inviterer vi bransjekolleger, studenter og ansatte til å nettverke, bygge broer, skape rollemodeller, samarbeide og inspirere hverandre.

Årets eQualizer

På vår årlige galla i den Blå Hallen i Stockholm har vi for andre året på rad delt ut prisen Årets eQualizer. Prisen tildeles enkeltpersoner som på en forbilledlig måte har fremmet spørsmålet om likestilling i IT-bransjen det siste året, og som dermed spiller en betydelig rolle når det gjelder å utvikle bransjen i riktig retning i fremtiden. I 2020 ble prisen tildelt Gunilla Von Platen, visepresident i UN Women Sverige, og i 2021 Lovette Jallow fra Action For Humanity.

Ledelsesutvikling

I 2020 gjorde Consid en innsats for å videreutdanne våre ledere innen områder som diskriminering, seksuell trakassering, styringsteknikker og arbeidsrelatert stress. Hele 80 av Consids 90 ledere har blitt opplært og diskutert disse temaene for å få riktig teoretisk grunnlag og praktiske verktøy for å motvirke enhver form for uakseptabelt språkbruk eller atferd på arbeidsplassen vår. Vårt håp er at vi og våre ansatte kan bringe kunnskapen til våre kunder og dermed ha en positiv innvirkning på vårt felles arbeidsmiljø.

Gjesteforelesninger

I løpet av den pågående Covid-pandemien hadde Consid muligheten til å få ekstra perspektiver på temaene inkludering, talentutvikling og arbeidsrelatert stress gjennom digitale gjesteforelesninger. Kajsa Asplund, forsker innen talentutvikling, Johanna Lundin, en av Sveriges mest ettertraktede forelesere om kjønnslikestilling, og Carita Håkansson, forskningsgruppeleder innen arbeidsmiljø og helse ved Lund Universitet, bidro med sin kunnskap som dannet grunnlaget for Consids fremtidige arbeid med inkludering, mangfold og likestilling.

people on mountain

Likestilling

Q by Consid – med fokus på likestilling

Q by Consid er en plattform dedikert til å fremme likestilling i teknologibransjen. Det gir et fellesskap for enkeltpersoner å komme sammen og jobbe mot en mer rettferdig fremtid.

Les mer
Tre kvinder har en Q by Consid sweatshirt på

Bærekraft

Bygger en bærekraftig fremtid

Bygger en bærekraftig fremtid. Les mer om Consids arbeid med bærekraft.

Bærekraft
Laptop displaying logo of The Sustainable Development Goals

Ta kontakt

Vil du vite mer?