Partnership

Läxhjälpen x Consid

En svensk organisasjon for leksehjelp

Women helping child with homework
Den bransjen vi er i, utvikler seg kontinuerlig, og om noen år vil vi trenge mange talentfulle ansatte. Som en ledende aktør i bransjen har vi en del av ansvaret for å sikre at de nødvendige ferdighetene vokser. Derfor ønsker vi å inspirere unge mennesker til å ta steget inn i arbeidslivet og vise hvilke muligheter IT-bransjen har å tilby. Derfor er vi stolte partnere av Läxhjälpen. Les mer om hva vi gjør for dem her!

Om Läxhjälpen

Läxhjälpen er en ideell stiftelse som driver et målrettet og resultatorientert leksehjelpsprogram for elever som er i fare for å ikke bestå skolen, slik at de oppnår kvalifikasjoner for videregående skole. De sikrer at elever i sårbare områder får den hjelpen de trenger, og hovedfokuset er å fullføre grunnskolen for å kunne fortsette til videregående utdanning (helst innen IT-relaterte fag). Leksehjelpens visjon er å få flere elever gjennom skolesystemet slik at de kan forme sin egen fremtid. Leksehjelpens veiledere er nøye utvalgte universitets- og høyskolestudenter med ulik bakgrunn, erfaring og studieretning. Veilederne fungerer som støtte for elever i lekselesing i alle fag.

Leksehjelpen måler karakterutviklingen for elevene hvert år og samarbeider med videregående skoler som ligger langt under det nasjonale gjennomsnittet for kvalifikasjoner til videregående skole. Når elever begynner på Läxhjälpen, har de fag de ikke er godkjent i, eller de er i ferd med å ikke bli godkjent i minst ett kjernefag og har ikke kvalifikasjoner for videregående skole. Elevene som mottar hjelp fra Läxhjälpen, blir valgt ut av lærerne deres, som har vurdert at elevene ikke vil klare å komme inn på videregående skole uten ekstra støtte.

Med Läxhjälpens hjelp oppnår 80% kvalifikasjoner for videregående skole, 82% øker selvtilliten og 87% får økt lyst til å studere videre. I dag er leksehjelpsprogrammet tilgjengelig ved 50 skoler over hele Sverige.

Vårt samarbeid

Consids samarbeid med Läxhjälpen betyr blant annet at vi bidrar med datamaskiner, skjermer og annet materiale til deres arbeidsledelse og leksehjelpsgrupper. Datamaskinene hjelper både de ansatte med å utføre sitt arbeid og sikrer at elevene bruker gode hjelpemidler i studiene i leksehjelpsgruppene.

Vi åpner også våre kontorlokaler for undervisning og som arbeidsplass for leksehjelpere og andre administrative organisasjoner. Vi ønsker rett og slett å gjøre en konkret innsats for å heve kunnskapsnivået til Sveriges fremtidige arbeidsstyrke. Vi er veldig stolte av samarbeidet vårt med Läxhjälpen og det faktum at vi skaper en reell effekt for elevene som Läxhjälpen hjelper. Nå har vi tatt det et skritt videre!

Läxloggen 2.0 (Lekseloggen 2.0)

Consid har i 2020 utviklet en løsning som gjør det enklere for alle leksehjelpere hos Läxhjälpen. Det innebærer et internt administrativt system der Läxhjälpen løser bemanningen for sine leksehjelpere og mottar tidsrapporter – vi har gitt dette interne systemet navnet Läxloggen 2.0 (Lekseloggen 2.0).

Läxloggen 2.0-prosjektet erstatter det tidligere systemet for bemanning og tidsrapportering for leksehjelpere over hele Sverige. De 500 leksehjelperne hos Läxhjälpen kan nå enkelt finne ut når og hvor de skal jobbe. Systemet, som er laget i Sitevision, gjør også arbeidet mye enklere for ledelsen ved å lette på den administrative byrden og gi en oversikt over virksomheten. Systemet ble lansert tidlig i januar 2021 og erstatter det forrige systemet.

Ønsker du også å gjøre en forskjell?

Les mer om Läxhjälpen her: www.laxhjalpen.se. For øyeblikket er Läxhjälpens nettside kun på svensk.

Person writing at a computer at a desk

Bærekraft

Bygger en bærekraftig fremtid

Bygger en bærekraftig fremtid. Les mer om Consids arbeid med bærekraft.

Bærekraft
Laptop displaying logo of The Sustainable Development Goals

Ta kontakt

Vil du vite mer?