Bærekraft

Hever kompetansen for en bedre verden

Det fremtidige behovet for teknisk kompetanse er åpenbart. For oss er det ekstremt viktig å bidra til å øke kompetansen innenfor området. Lær mer om vårt arbeid med kompetanseutvikling.

Person reading a book in a red sofa, with a reflection on half of the image.

Et fremtidig behov for teknisk kompetanse

Sverige henger allerede etter på teknisk kompetanse for å kunne levere innovative og innovative digitale løsninger som eksporteres til andre deler av verden. Vårt ansvar for både å sikre innovasjoner som hjelper oss å nå de 17 globale målene, og legge forholdene til rette for et fortsatt velstående Sverige, er grunnlaget for at vi i Consid skal være engasjert i utdanning og inspirasjon av yngre mennesker. Vi tar også utdanning et steg utenfor vår svenske kontekst og prøver å hjelpe utsatte barn og unge i verdens mest utsatte områder gjennom digitale verktøy. Dette gjøres gjennom samarbeidet med veldedige organisasjonen War Child.

For å opprettholde Sverige som en katalysator for nye digitale innovasjoner, trenger vi enda mer teknisk ekspertise. Ved å inspirere flere til å velge tekniske yrker og hjelpe de unge som av ulike grunner trenger ekstra støtte, kan vi i Consid legge forholdene til rette for et Sverige i den digitale fronten. Vi prøver å skape en rød tråd gjennom hele linjen, som til slutt leder inn på den tekniske arenaen. Våre initiativ starter i ung alder med inspirasjon og en øyeåpner for programmering og teknologi. Etterpå fortsetter vi med å støtte stiftelsen Läxhjälpen og dens ungdom, hvor flere får mulighet til å nå kvalifisering for videre studier. For å sikre at teknisk interesserte studenter kommer i jobb, har vi skapt en bro mellom studentliv og arbeidsliv ved å tilby studentarrangementer og vårt traineeprogram #Consid Nextlevel Academy.

Bring Your Child to Work Day

I en fase for å rette oppmerksomheten mot yrket og for å få enda flere barn og unge til å interessere seg for vår virksomhet, ble Bring Your Child To Work-dagen igangsatt. Tiltaket innebærer at ansatte kan ta med egne barn og barnas venner til en dag på kontoret. Det er også en måte for oss som arbeidsgivere å koble sammen jobb og fritid, og at våre ansatte får en sjanse til å fortelle hva som skjer mellom skolehentingene. I 2020 gikk vi over til å tilby en kode- og Minecraft-dag digitalt som barn kunne delta på.

Consid Youth Education

Innenfor rammen av Consid Youth Education legger vi til rette for neste generasjon IT-stjerner. Consid Youth Education har som mål å inspirere barn og unge til interesse for IT og teknologi. Consid har i løpet av året ikke hatt mulighet til å holde kroppsøving med ungdomsskoleklasser, men har i stedet bidratt med forelesninger digitalt.

Laxhjälpen

Laxhjälpen (Leksehjelp) er en ideell stiftelse som er lokalisert over store deler av Sverige som har som formål å få elever på videregående skole til å nå videregående skoleberettigelse. I løpet av året har vi hjulpet stiftelsen Läxhjälpen med hardware, videreutvikling av interne systemer og utlån av lokaler og kontorlokaler. I 2020 har Consid utviklet samarbeidet med Läxhjälpen og også laget et internt system for bemanning, lønnsutbetaling og internkommunikasjon. Leksehjelpens bidrag i 2020 har hatt ekstra stor betydning da enkelte skoler er lagt ned og det er lagt tilleggsansvar på barn for å studere i hjemmemiljøet.

#Consid NextLevel Academy

Traineeprogrammet #Consid NextLevel Academy vil gi deltakerne muligheten til å forstå konsulentbransjen og utvikle sine tekniske ferdigheter sammen med våre utrolig kompetente medarbeidere. Ved å ha et program som er delt inn i 3 blokker, med ulike fordypninger, sikrer vi at det legges til rette for at studentene skal finne trygghet og utvikling på sin første arbeidsplass. I januar 2021 starter vår første klasse med traineer i byene Stockholm, Gøteborg og Jönköping.

Consid Excellerate

Det kan tenkes at vi ville blitt med traineeprogrammet, men sannheten er at vi er ute etter livslang læring og har derfor skapt et helt nytt forretningsområde hvor våre ansatte kan hjelpe andre til å utvikle seg i tekniske eller lederegenskaper. Innenfor forretningsområdet kan våre kunder, samarbeidspartnere og ansatte ta del i en solid opplæringsplattform som gir muligheter for videreutvikling på området som er interessant. Akkurat nå har vi 8 ulike utdanningsområder og har også søkt om å starte vår egen polytekniske utdanning innen programvareutvikling.

People at sunrise

Bærekraft

Bygger en bærekraftig fremtid

Bygger en bærekraftig fremtid. Les mer om Consids arbeid med bærekraft.

Bærekraft
Laptop displaying logo of The Sustainable Development Goals

Ta kontakt

Vil du vite mer?