Consid loves War Cild

Barn som ler foran tekst war child.

Vi gir barn i krig en fremtid

Consid støtte barnerettighetsorganisasjonen War Child med teknisk kompetanse i det prisbelønte utdanningsprogrammet Can’t Wait to Learn. Slik gir vi barn i flyktningleirer digital utdanning.

War Child fokuserer på rundt 160 millioner barn som lever i krig eller konflikt. Organisasjonen er for tiden til stede i rundt 20 land. Gjennom kreative og innovative aktivitetsformer kombinerer de konkret arbeid i feltet med forskning og metodeutvikling. Organisasjonen støtter barn til å bearbeide sine traumatiske opplevelser, bygge opp selvtillit og tørre å stole på andre mennesker igjen. Gjennom det anerkjente utdanningsprosjektet Can’t Wait to Learn gir organisasjonen hundretusenvis av barn den utdanning som de har krav på men, som de ikke tidligere har fått.

War Child

War Childs virskomhet i Libanon.

War Child skaper et trygt miljø der barn kan gjenopprette seg og finne kraften til å bryte den onde sirkelen av vold og krig. På sikt betyr dette at barna vokser opp til å bli friskere voksne med mulighet til å bygge en stabil og fredelig fremtid for seg selv, samfunnet og landet de bor i.

War Child kan ikke nå alle barn selv men, deres metoder kan. UNICEF og OCHA er eksempler på aktører som har tatt del i War Childs ekspertise.

Innen bærekraftagendaen fokusrer War Child på SDG3/helse, SDG4/utdanning, SDG5/likestilling, SDG16/fredelig sameksistens og SDG17/partnerskap. Mest bemerkelsesverdig er War Childs arbeid for å fremme psykisk helse å gi riktig type psykososial støtte (MHPSS) til barn i krig og konflikt.

War Child Sverige bidrar til det internasjonale nettverket med spisskompetanse rundt integrering, fred, konflikt og spørsmål rundt kjønn. Kontoret i Stockholm fokuserer på noen få land hvor de bygger opp kompetanse rundt utdanning og psykisk helse. De gir psykososial støtte til barn og foresatte samt utdanning. Betydningen av tidlig innsats for psykisk helse kan ikke overvurderes.

War Child Sverige driver også integreringsprosjekter for nyankomne ungdom. Sammen med Scania introduserer de nyankomne på arbeidsmarkedet. I samarbeid med Friskis & Svettis gi vi nyankomne kunnskaper om allemannsretten og svensk natur. Et annet nytt samarbeid er med IBM, om digitalisering og nykommere. Consid støtter dermed War Child med teknisk ekspertise.

Nylig fikk War Child det prestisjetunge oppdraget å sammen med Karolinska Instituttet lede et nasjonalt nettverk for psykisk helse og psykososial støtte.

War Child jobber over hele verden. Fra Colombia til Irak, Kongo og Afghanistan. Organisasjonen er for tiden til stede i 15 land. Det som driver organisasjonen, er ethvert barns rett til å vokse opp å utvikle seg til sitt fulle potensial. For ingen barn har noen gang startet en krig. Likevel er de ofte de første ofrene under krig.

Consids CEO, Peter Hellgren, er medlem i War Child Sveriges styrelse.

Les mer om War Childs virksomhet HER.