Hvorfor skal vi teste?

Svart tastatur
Hvorfor skal vi egentlig teste – tjener du som bedrift noe på det? Spør du Magnus, ansvarlig for vårt forretningsområde Test & Quality Management, er svaret på dette spørsmålet klart – ja! Han vil til og med påstå at selskaper tjener penger på å teste programvaren deres. Lær mer om hans tanker i dette blogginnlegget!

Er det noe du som tester har nytte av, er det kritisk tenkning. Da bør du også være selvkritisk og tenke litt over din egen tilværelse. Det mest sentrale spørsmålet blir da: hvorfor skal vi teste? Dette er et spørsmål som er berettiget, for vi skal ikke ha en virksomhet som ikke skaper verdi. Det er en grunnleggende grunn til at vi testere, alle vi som jobber med testing i alle bransjer, i det hele tatt kan rettferdiggjøre vår egen eksistens:

For å tjene penger!

Vi tjener penger for selskapet eller organisasjonen vår på åtte forskjellige måter.

1. Reduserte utviklingskostnader. Ved å finne feil tidligere i utviklingsprosessen blir prosjektene våre enklere å implementere og vi implementerer dem til en lavere totalkostnad.

2. Reduserte levetidskostnader for produktet. Vedlikeholdskostnadene for en testet programvare er lavere enn kostnadene for en ikke-testet programvare.

3. Høy kvalitet fører til økt tillit til en programvare, som igjen gjør at den kan selges til riktig pris til sluttkunden.

4. I et testet system reduseres risikoen for skade på andre personer og eiendom. Dette betyr reduserte kostnader for selskapet. Vi streber selvfølgelig alltid etter at folk aldri kommer til skade, men vi kan aldri helt utelukke risikoen. Vi kan imidlertid redusere det betydelig gjennom god testing.

5. Testingen kan vise at kontraktsmessige krav er oppfylt. I mange leveranser er det viktig å kunne demonstrere at programvaren oppfyller kravene kunden stiller. Ved å teste og verifisere produktet kan vi demonstrere at vi har utviklet programvaren som kunden har bedt om.

6. På samme måte som i punkt 5 kan vi vise at lovkrav er oppfylt og dermed sikre at programvaren tillates introdusert på et marked som stiller høye krav, for eksempel innenfor medisinske og luftfartstekniske systemer.

7. Verifikasjonen av et produkt kan vise at gjeldende industristandarder som påvirker produktet er oppfylt. Jo raskere vi kan påvise at dette er gjort, jo kortere vil utviklingstiden bli.

8. Testing kan redusere risikoen for at feil oppstår i driftsmiljøet. Siden et testet og kvalitetssikret produkt inneholder færre feil – vi kan aldri komme ned til null feil, men vi kan produsere færre feil enn i uprøvd tilstand – så vil det bli funnet færre feil i produksjonen. Dette vil redusere kostbare tilbakekallinger og oppdateringer i produkter som har nådd kunden.

Hvis det ikke allerede er tydelig nok, vil jeg understreke det en gang til. Bedrifter tjener penger på å teste programvaren deres!

Vil du vite mer?

Legg igjen informasjonen din, så tar vi kontakt.

Personvernerklæring

Les flere av våre blogginnlegg