Boxon

Episerver / Web / E-handel

Boxons nye nettplattform
Da emballasjeselskapet Boxon skulle konsolidere sine forretningsområder og gjennomgå sitt totale kundetilbud, var en del av strategien å samle tre eksisterende digitale plattformer under én nettside. Tre ble til én ved hjelp av Episerver Commerce Cloud, noe som førte til en digital salgsøkning på 60 % og en konverteringsøkning på 22 %.

Utfordringen

Pakkeselskapet Boxon konsoliderte sine forretningsområder og gjennomgikk det totale tilbudet – alt for å møte kundene på en bedre og mer målrettet måte. Et steg i å styrke merkevaren var å bli sett sammen digitalt og å kunne tilby kundene en felles digital plattform, som kombinerer informasjon, nettbutikk og kundeportal.

Boxon hadde i forkant av prosjektet fokusert mye på digital utvikling med blant annet nettbutikker i Norden og kundeportaler for kunder med underleverandører. Samtidig som interessen og behovet blant kundene har vokst, har utviklingen fra Boxon foregått i et raskt tempo. Imidlertid i ulike portaler, som til slutt ble uholdbare.

Det var på tide å fullføre digital konsolidering – tre ville bli en.

Løsningen

Plattformen som ble valgt for prosjektet, for best mulig å konsolidere de tre tidligere plattformene til én, var Episerver og EpiCommerce.

Fredrik Lethin, CMO i Boxon, om løsningen og samarbeidet:

– Samarbeidet med Consid har fungert veldig bra. Vi tror på løsningen og vi ser en langsiktig utvikling både med Consid og med Episerver. Mange av våre kunder legger allerede i dag bestillinger digitalt, og nå kan vi tilby kundene en enda bedre løsning og bedre ordreflyt gjennom én kanal.

Prosjektleder fra Consid har vært Maya Ljungblad, som sammen med et dedikert Consid-team drev prosjektet til tross for stramme tidsfrister og mange utfordringer.

– Det har vært et intenst, men veldig morsomt prosjekt. Vi hadde en tøff utfordring foran oss da vi startet i mars, men gjennom et fantastisk samarbeid både innad i hele teamet men også med Boxon har vi landet i en løsning som vi tror vil ta kundeopplevelsen til neste nivå, sier Maya.

Resultatet

Med lanseringen av Boxons nye nettplattform knyttes kundereiser sammen i en felles digital løsning som har erstattet flere ulike kundeflater som tidligere krevde mye av Boxon å vedlikeholde. De gamle kundeflatene ble også oppfattet som uklart blant kundene. Brukergrensesnittet er forbedret og flytene er gjennomgått.

Kunder som tidligere handlet på nett hos Boxon opplever nå forbedret funksjonalitet, utvidet produktinformasjon, en mer effektiv ordreflyt og et klarere helhetsbilde av Boxon. De gode delene fra tidligere løsninger er plukket ut, forbedret og implementert på den nye nettsiden.

Den nye nettsiden, som for Sveriges del går under navnet boxon.se, har erstattet den tidligere nettsiden boxon.se, nettbutikken Boxondirect.se og kundeportalen Mina Sidor. Samme oppsett og konsept gjelder for Danmark og Norge. Ved lanseringen var det også en ny finsk og en engelsk nettside, men uten nettbutikk. Løsningen er nå rullet ut i flere deler av Europa hvor Boxon er til stede.

Noen måneder etter lansering var resultatene en stor suksess. Boxon hadde nå mer enn 2300 registrerte selskaper på nettsiden og en vekst på 60 % sammenlignet med året før. I tillegg har konverteringen økt med hele 22 %.

– Vi har lykkes med ambisjonen om å samle hele tilbudet vårt på ett sted, som vi nå ser resultatet av. Consid er en kompetent partner som ikke bare koder, men også har forståelse for virksomheten og kommer med konkrete forbedringsforslag. Vi er veldig fornøyde med valget av Consid som leverandør og ser frem til å utvikle og nå nye mål sammen, sier Fredrik Lethin, CMO i Boxon.

Samarbeidet mellom Boxon og Consid fortsetter og målet er å lansere i minst tre nye markeder og nå salg på minst 190 millioner SEK online. Nå er også en ny global og skreddersydd kundeportal lansert.

Boxons nye Episserver-web uviklet av Consid